The potential effects of Pomegranate on Bacteria and Viruses: A review


albarri o., Var I. , Boushihassal A., MERAL M. , önlen C., Hassan Mohammed M., ...Daha Fazla

Journal of Biotechnology Science Research (JBSR), no.6, ss.175-180, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Journal of Biotechnology Science Research (JBSR)
  • Sayfa Sayıları: ss.175-180