Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ATYPICAL WOUND DUE TO CARDİOPULMONARY RESUSCITATION

8th international conference on legal medicine, medical negligence and, 30 Eylül - 01 Ekim 2017