Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Naturist ve Spiritüalist Bir Akım Olarak Druidry

AL -FARABI JOURNAL 6. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Adana, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.13

Natürist ve Spiritüalist Bir Akım Olarak Druidry

AL FARABI 6th International Conference on Social Sciences, Adana, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.13

Katolik Kilisesi Resmî Ayin Kitabı Missale Romanum İçindeki İşaretler, Semboller ve Görsellerin Analizi

3. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 4 - 06 April 2019, pp.224

Katolik Kilisesi Resmî Ayin Kitabı Missale Romanum Içindeki Işaretler, Semboller ve Görsellerin Analizi

3. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 4 - 06 April 2019, pp.224

An Examination on The Beliefs of Roman Catholic Church About Afterlife

3rd International Conference on Social Sciences & Education, Roma, Italy, 27 - 29 April 2017, pp.134

Din ve Ahlak İlkeleri Çerçevesinde Katolik Kilisesinin Mahremiyet Algısı

Din, Gelenek ve Ahlak Bağlamında Mahremiyet Algıları Sempozyumu, Ordu, Turkey, 27 - 29 March 2015, pp.389-408

Books & Book Chapters

Katolik Kilisesinin Jübile Anlayışı ve 2016 Merhamet Yılı

in: Prof Dr A Küçük e Armağan, Prof. Dr. Ahmet Hikmet Eroğlu, Editor, Berikan, Ankara, pp.477-526, 2016

Çin Mitolojisi

in: Doğu'dan Batı'ya Düşüncenin Serüveni Aklî Düşünce ve Felsefenin Doğu'dan Doğuşu: Babil - Keldanî - Çin - Hint - İran - İbranî Gelenekleri, Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya, Doç. Dr. Ali Osman Kurt, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.597-633, 2015

Çin Mitolojisi

in: Doğu dan Batı ya Düşüncenin Serüveni 1 Cilt Aklî Düşünce ve Felsefenin Doğu dan Doğuşu Babil Keldanî Çin Hint İran İbranî Gelenekleri, Çetinkaya Bayram Ali, Kurt Ali Osman, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.597-632, 2015

Episodes in the Encyclopedia

Yeni Dini Hareketler

Onur Akademi, pp.354-357, 2020

Other Publications

Kudüs

Other, pp.14-20, 2016 Creative Commons License

Metrics

Publication

22

Project

2

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals