Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Modal Analysis of Different Boom Designs of Field Sprayers with a CAD Program

1st International Congress on Biosystems Engineering (ICOBEN2019), Antakya, Turkey, 24 - 27 September 2019, pp.114-120

Türkiye’deki Tarla Pülverizatörü İmalatçılarınaGenel Bir Bakış

31. ULUSAL TARIMSAL MEKANİZASYON VE ENERJİ KONGRESİ (BURSA), Bursa, Turkey, 5 - 07 September 2018

Türkiye’de tarımsal amaçlı kullanılan mobil pompaların karakteristik eğrilerinin saptanması

International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), 22 - 23 November 2018

Farklı 5 marka polietilen yağmurlama sulama borusunun dayanım test sonuçlarının değerlendirilmesi

International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), 22 - 23 November 2018

Türbo Atomizör Fan Testleri için Bir Mobil Fan Testi Düzeneğinin Geliştirilmesi

IMSEC2017 2.Uluslararası Akdeniz Bilim ve Mühendislik Kongresi, 25 - 27 October 2017

Traktör Çeki Kuvveti Ölçümü İçin Tasarlanan Üç nokta Askı Sistemi Bağlantı Çatısının Stres analizi

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey, 25 - 27 October 2017, vol.1, pp.1570-1573

Turbo Atomizör Fan Testleri İçin Bir Mobil Fan Testi Düzeneğinin Geliştirilmesi

2. Uluslararası Akdeniz Bilim ve Mühendislik Kongresi, Adana, Turkey, 25 - 27 October 2017, pp.1536-1541

Comparison of Boom Design Parameters of Three Tractor Mounted Field Crop Sprayer

13th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture International Workshop onPrecision Agriculture, 13 - 15 September 2017

Metrics

Publication

22

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

1

Project

3

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals