Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2004 - 2011 Doktora

  Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri, Türkiye

 • 2000 - 2004 Yüksek Lisans

  Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri, Türkiye

 • 1996 - 2000 Lisans

  Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2011 Doktora

  Anaç ve anaç özelligi olan bazı turunçgil genotiplerinde demir (Fe) klorozuna dayanıklılıgın fizyolojik ve genetik yönden incelenmesi

  Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri

 • 2004 Yüksek Lisans

  Türkiye'de selekte edilen bazı satsuma ve klemantin mandarin tiplerinin verim ve meyve özelliklerinin belirlenmesi

  Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri