Dr.Öğr.Üyesi

MUSTAFA HAYTA


İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Eğitim Bilgileri

2012 - 2014

2012 - 2014

Ön Lisans

Anadolu Üniversitesi, Adalet, Türkiye

2010 - 2014

2010 - 2014

Doktora

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

2004 - 2010

2004 - 2010

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

1999 - 2003

1999 - 2003

Lisans

Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2014

2014

Doktora

Klasik Dönem Şiî-İmâmî Fıkıh Usulü Anlayışı

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri

2010

2010

Yüksek Lisans

Kur'andaki Ma'ruf ve Örf Kavramlarının Fıkhî Açıdan Değerlendirilmesi

Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

Arapça

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2016

2016

Tahkik Kursu

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM)

2010

2010

İhtisas Eğitimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Diyanet İşleri Baskanlığı Kayseri

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İlahiyat , İslam Hukuku, Hukuk , Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2014 - 2018

2014 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2010 - 2014

2010 - 2014

Araştırma Görevlisi

Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

İSLAM HUKUK USULÜ II

Lisans

Lisans

İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ

Lisans

Lisans

GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Bulgaristan Topraklarında Osmanlı Bakiyesi Bir Yüksek Öğretim Kurumu: Medresetü'n-nüvvâb

HAYTA M.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.1335-1358, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Hükümlünün Mahrem Görüşme Hakkı -İslam Hukuku ve Ürdün Kanunu Arasında Mukayeseli Bir İnceleme-

HAYTA M. , KORKMAZ Ö.

Necmeddin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.37, ss.89-114, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

usulü'd-din anlayışının usulü'l-fıkha yansıması: icmâ örneği

HAYTA M.

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, ss.11-32, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

Bulgaristan Topraklarında Osmanlı Bakiyesi Bir Yüksek Öğretim Kurumu: Medresetü'n-Nüvvâb

HAYTA M.

Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2017, ss.1-8

Kitap & Kitap Bölümleri

2014

2014

Geleneğin Dindeki Yeri Fıkhî Bir Yaklaşım

HAYTA M.

Giriş Basımevi, Adana, 2014

Desteklenen Projeler

2018 - 2019

2018 - 2019

İslam hukukunda isyan; siyasi iktidar ve devlet ayrımı

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ORHAN F. (Yürütücü) , HAYTA M.


Jüri Üyelikleri

Nisan-2016

Nisan 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

tez savunma jürisi - Erciyes Üniversitesi