Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Reception of Nietzsche In Turkish Thought: Trends and Figures

BEYTULHIKME-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY, cilt.10, sa.1, ss.271-330, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Türkiye’de Aydınlanma Kavramı ve Aydınlanma Felsefesi

Arkhe-Logos, sa.8, ss.121-140, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kamusal Alanda Felsefenin Sorunları ve Olanakları

Arkhe-Logos, sa.8, ss.79-90, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nietzsche’de Yaşam ve Tarih Arasındaki Gerilim

Özne, sa.31, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Camus, Avrupa, Uygarlık ve Ötesi

Özne, sa.30, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Seneca’nın De Providentia Adlı Eserinde Bazı Ahlak Sorunları

Arkhe-logos, sa.7, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlk Stoa Döneminde Tarsuslu Bir Filozof: Khrysippos

Özne, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cumhuriyet Döneminde İlk Kuşak Felsefeciler

Arkhe-Logos Felsefe Dergisi, sa.6, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnsan Felsefesi Açısından Eğitimde Demokratik Değerler

Özne, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dilthey’ın Bilgi anlayışında epistemik öznenin tarihsel eleştirisi

Özne, sa.27, ss.285-293, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

21. Yüzyılda Türkiye’de Felsefe Yapmak

Özne, sa.27, ss.31-40, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Felsefesini arayan eğitim

Arkhelogos, sa.2, ss.111-120, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Herakleitos ve şiir

Arkelogos, sa.1, ss.125-132, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cumhuriyet Döneminde Tarih Kavramına Yönelik Felsefi Tartışmalar

Özne, sa.23, ss.115-142, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uluğ Nutku nun Bilgi ile Bilgeliği Buluşturması

İnsancıl, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Persona Türkiye de ve Türkçede Felsefi Kişilikler

İnsancıl, sa.303, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yalnızlık ve birliktelik arasında insan ilişkileri

Temaşa, sa.3, ss.98-105, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nermi Uygur’un felsefe anlayışı ve Türk felsefesine bakışı

Özne, sa.22, ss.75-90, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Camus’nün insan ve değer alayışı

Özne, sa.19, ss.59-65, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarih bilinci bağlamnda kültür kriz ve birey

Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, sa.17, ss.111-120, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Felsefe eğitiminde edebiyatın yeri

Özne, sa.14, ss.215-223, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çokkültürlülük gerçeği ve Türkiye

Kaygı, sa.14, ss.141-151, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnsan Doğası ve Eğitim İlişkisi

Alternatif Eğitim e-dergisi, sa.1, ss.45-54, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rönesans ve ütopyacılık

Yeditepe’de Felsefe, sa.6, ss.221-232, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarih felsefesi açısından Atatürk ve Bağımsızlık

İlke, ss.35-47, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Barış Bir Ütopya mıdır?

Kaygı, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Hermeneutik

Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, sa.2, ss.73-81, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Düşünce ve Kültür Tarihinde Hermeneutik Gelenek

Doğu Batı, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cumhuriyet’in Felsefi Söylemi: Gökberk ve Mengüşoğlu

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Aşık Veysel’xxin şiirlerinde bazı felsefi temalar

II. ULUSLARARASI TÜRK HALKLARININ FELSEFÎ MİRASI SEMPOZYUMU, 24 - 26 Ekim 2019, ss.279-292

Türkiye’de/Türkçede Felsefeye İlgisizlik Sorunu

Uluslararası İstanbul Felsefe Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018, cilt.1

Türkiye’de Sosyal Bilimler Felsefesinde Tarihselcilik ve Hermeneutik: Kamuran Birand ve Doğan Özlem

Türkiye’de Bilgi Üretimi ve Bilim Politikaları Uluslararası Sempozyumu, 15 - 17 Kasım 2017, ss.673-687

İnsan felsefesi açısından eğitimde demokratik değerler

2. çağdaş uluslararası eğitim araştırmaları kongresi, Almanya, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.188-201

Uluğ Nutku’nun insan felsefesi bağlamında ölüm bilincine yönelik düşünceleri

”Ölüm ve Felsefe” Sempozyumu, Konya, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015, ss.317-324

Şiirde Adalet Düşüncesi ve İmgesi

IV. Uluslararası Felsefe Kongresi, Bursa, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.394-398

“Ahmet Erhan Şiirinde Varoluşsal Sorunlar Bağlamında İnsan”

Felsefe-edebiyat sempozyumu, Van, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2015, ss.239-248

Felsefenin penceresinden kent kimliğine bakış: Adana’da Düşünmek/Adana’yı Düşünmek

Adana Kent Sorunları Sempozyumu 3, Adana, Türkiye, 22 - 23 Mayıs 2015, ss.439-445

Kitap & Kitap Bölümleri

Küreselciliğin Sonu

Salgın Sonrası Yeni Dünya Düzeni, H. Haluk Erdem-Işık Kansu, Editör, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul, ss.75-81, 2020

Toplumsal Fay Hatlarının Anatomisi Üzerine

Aratos Felsefe Okulu Ders Metinleri 2, Uğur Pişmanlık, Editör, Aratos Yayınları, Mersin, ss.109-128, 2019

Uluğ Nutku’nun Felsefe Çalışmalarını Hatırlamak

Aratos Felsefe Okulu Ders Metinleri-2, Uğur Pişmanlık, Editör, Aratos Yayınları, Tarsus-Mersin, ss.37-42, 2019

İsmail Tunalı’nın Estetiğinde Özne-Nesne İlişkisi ve Sanat Eserinin Varlığı

İsmail Tunalı Düşüncesi, Ayhabn Bıçak-Ömür Karslı, Editör, Dergah, İstanbul, ss.79-92, 2019

Uluğ Nutku’nun Felsefesinde İnanma Sorunu

Aratos Felsefe Okulu Ders Metinleri-2, Uğur Pişmanlık, Editör, Aratos, ss.43-52, 2019

Eğitim Felsefesi

Çizgi Kitabevi, Konya, 2018

Felsefe Tarihi Eğitiminde Amaç ve Yöntem Sorunu

Kaç İnsanı Yaşadım-Cengiz Gündoğdu’nun 75. Yaşına Armağan, Berrin Taş, Editör, İnsancıl Yayınları, ss.11-25, 2018

Felsefe Tarihinde insana ve insan doğasına yönelik bazı anlayışlar

Aratos Felsefe Okulu Ders Metinleri 1. Dönem (2011-2012), Uğur Pişmanlık, Editör, Aratos, Tarsus, ss.106-110, 2017

Felsefe Tarihinde insana ve insan doğasına yönelikbazı anlayışlar

Aratos :Felsefe Okulu Ders Metinleri 1. Dönem (2011-2012), Uğur Pişmanlık, Editör, Aratos Yayınları, Tarsus, ss.106-110, 2017

Doğan Özlem’in Felsefe Anlayışında Tarihselcilik ve Hermeneutik

Felsefede Elli Yıl-Doğan Özlem Sempozyumu Bildirileri, Günay, Mustafa, Editör, Notos Kitap, İstanbul, ss.206-220, 2016

Ahmet Erhan Şiirinde Varoluşsal Sorunlar Bağlamında İnsan

Felsefe Edebiyat Sempozyumu Bildiri Kitabı, Taşdelen V.,Taştan Z.,Eyim A., Erzen M., Rızvanoğlu E., Editör, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.239-248, 2015

“İsmail Tunalı”

Tanzimattan Günümüze Türk Düşünürleri Cilt 4 B, Süleyman Hayri Bolay, Editör, Nobel, Ankara, ss.3149-2169, 2015

Edebiyatın İçindeki Felsefe

Felsefe ve Edebiyat, Mustafa Günay-Ali Osman Gündoğan, Editör, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, ss.265-268, 2014

Küreseleşme, çokkültürlülük ve insan hakları

Beşinci Balkan ülkeleri felsefe semineri, İoanna Kuçuradi, Editör, Maltepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.167-172, 2014

Edebiyatın içindeki felsefe

Felsefe ve Edebiyat, , Editör, Çizgi, Konya, ss.265-268, 2014

Eğitim Fakültelerinde Felsefe Eğitimi

Yükseköğretimde Felsefe Eğitimi, Taşkıner Ketenci-Cengiz Mesut Tosun, Editör, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, ss.225-230, 2014

İnsan ve Değer ilişkisine tarih bilinciyle bakmak

Çağın olayları Arasında İoanna Kuçuradi, Betül Çotuksöken-Gülriz Uygur-Hülya Şimga, Editör, Tarihçi Kitabevi, İstanbul, ss.298-305, 2014

Epiktetos’un insan anlayışı

Hierapolisli Bir filozof Epiktetos, H. Haluk Erdem- Mustafa Günay, Editör, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, ss.139-148, 2014

Felsefe eğitimi ve öğretimi üzerine

Çocuklar için felsefe, Betül Çotuksöken- Harun Tepe, Editör, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, ss.173-179, 2013

Tarihsel bir özne olarak insan

Felsefe Söyleşileri VII-VIII, Betül Çotuksöken-Dilek Arlı Çil, Editör, Maltepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.91-107, 2013

Modernleşme Sürecinde Türkiye’de Felsefe

Türkiye’de Felsefenin Geleneği ve Geleceği, Ural, Şafak vd., Editör, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.241-151, 2012

Değerler bağlamında siyaset mümkün müdür?

Felsefe Söyleşileri V-VI, Betül Çotuksöken-Ahu Tunçel, Editör, Maltepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.101-111, 2011

Bilim Felsefesi ve Eğitim felsefesi bağlamında sosyal bilgiler

Sosyal Bilgilerin Temelleri, Refik Turan-Kadir Ulusoy, Editör, Maya Akademi, Ankara, ss.149-173, 2010

Türkiye’de sosyal bilimler ve hermeneutik

Cemal Yıldırım’a Armağan- Bir us ve bilim savaşçısı, Kumru Arapgirlioğlu vd., Editör, İmge, Ankara, ss.555-578, 2008

Hermeneutik felsefe açısından bilgi değer ilişkisi

Bilgi ve Değer, Şahabettin Yalçın, Editör, Vadi, Ankara, ss.265-277, 2002