Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE GENÇ İŞSİZLİĞİNİN BELİRLEYİCİLERİ: PANEL VERİ ANALİZİ

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.232-252, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Post Keynesyen Gelir, İstihdam ve Enflasyon Modellerinin Avrupa Birliği Ülkeleri İçin Sınanması

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.26, no.2, ss.278-290, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Neoklasik Paradigma Olarak Washington/Post-Washington Uzlaşısının Yükselişi ve Düşüşü: Post-Keynezyen Alternatif Yaklaşım

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.24, ss.247-262, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Neoklasik Paradigma Olarak Washington/post Washington Uzlaşısının Yükselişi Ve Düşüşü: Post-keynezyen Alternatif Yaklaşımı

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.24, ss.247-262, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Post-Keynesyen Talep Yönelimli Büyüme Modelleri

Yönetim ve Ekonomi Dergisi (Journal of Management and Economics), cilt.20, ss.317-338, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Muhalif İktisatçı Alfred S. Eichner ve İktisada Katkıları

İktisat ve Toplum, cilt.37, ss.40-45, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Post-Keynezyen Gelir ve Para Arzı Modeli: 1980-2003 Türkiye Deneyimi

İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, ss.135-143, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkey As a Candidate Country for Membership In The European Union: A Comparision With Maastricht Criteria

İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, cilt.21, ss.98-109, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye'de Kamu ve Özel Sektör İmalat Sanayi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi

İktisat-İşletme ve Finans Dergisi, ss.82-92, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Income Velocity of Money (M2): The Case of Turkey, 1986-2000,

ISE Review, cilt.6, no.22, ss.33-48, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Heterodoks Politikalar Işığında Türkiye'de Uygulanmakta Olan İstikrar Programı ve Bir değerlendirme

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.65-90, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Neoklasik Yaklaşıma Alternatif Arayışı: Post-Keynezyen Yöntemin Genel Çerçevesi

Maliye Yazıları Dergisi, cilt.63, ss.23-36, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Keynes Sonrası İktisatta Dengesizlik Yaklaşımı: Post-Keynezyen Bakış

İktisat-İşletme ve Finans Dergisi, ss.17-29, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Tarım Sektöründe Destekleme Politikaları ve Yeni Uygulamalar

Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.1, ss.341-351, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Rise and the Fall of the Washington/Post- washington Consensus as a Neoclassical Paradigm an Alternative Reccomendations of Post-Keynesian Approach

International Conference on Eurasian Economies, Üsküp, Makedonya, 01 Temmuz 2014 - 03 Temmuz 2015, cilt.1, ss.925-933

The Rise and the Fall of the Washington/Post- washington Consensus as a Neoclassical Paradigm an Alternative Reccomendations of Post-Keynesian Approach

International Conference on Eurasian Economies, Üsküp, Makedonya, 01 Temmuz 2014 - 03 Temmuz 2015, cilt.1, ss.925-933

Ortodoks Olmayan Büyüme Modeli: Talep Yönelimli Büyüme ve Thirlwall Yasası

EconAnadolu 2009, Eskişehir, Türkiye, 17 - 19 Haziran 2009, no.209, ss.225

The Status of Turkey as a Candidate Country for Membership in the European Union: A Comparison Using Logit Analysis

VII. İstatistik ve Ekonometri Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Mayıs 2005, ss.10

Kitap & Kitap Bölümleri

Post-Keynesyen Fiyat ve Fiyatlandırma Kuramı

Post Keynesyen Yaklaşım Alternatif Parasal İktisat, "Işık S.,Cin, M.F", Editör, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.117-137, 2016

Post-Keynesyen Talep Yönelimli Büyüme Modelleri

Post-Keynesyen Yaklaşım Alternatif Parasal İktisat, "Işık S.,Cin, M.F", Editör, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.137-161, 2016

Post-keynesyen İktisatta Açık Sistem Ontolojisi Sheila C. Dow'un Babylonian Düşünce Yaklaşımı Üzerine Bir İnceleme

Post-Keynesyen Yaklaşım Alternatif Parasal İktisat, "Işık S.,Cin, M.F", Editör, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.363-379, 2016

Post-Keynesyen Talep Yönelimli Büyüme Modelleri

Post Keynesyen Yaklaşım Alternatif Parasal İktisat, Sayım IŞIK Mehmet Fatih CİN, Editör, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.137-160, 2016

Post Keynezyen İktisat

Efil Yayınevi, Ankara, 2012

İşsizlik, Enflasyon, Bütçe Açıkları ve Kamu Borçları

Makro İktisat, Öztürk, N. ve Sözdemir, A., Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.307-356, 2011