Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MAKROEKONOMİDE YÖNTEM SORUNU VE POST KEYNEZYEN ALTERNATİF ARAYIŞI

1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı İnsan ve Toplum BilimleriIBAD – 2016, 19-22 Mayıs, Madrid - İSPANYA, Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016

Makroekonomide Yöntem Sorunu ve Post-Keynezyen Alternatif Arayışı

1st International Scientific ResearchesCongress -Humanity and Social Sciences(IBAD-2016), Madrid, Spain, 19 May 2016, pp.160

The Status of Turkey as a Candidate Country for Membership in the European Union: A Comparison Using Logit Analysis

VII. İstatistik ve Ekonometri Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 May 2005, pp.10

Books & Book Chapters

Post-Keynesyen Fiyat ve Fiyatlandırma Kuramı

in: Post Keynesyen Yaklaşım Alternatif Parasal İktisat, "Işık S.,Cin, M.F", Editor, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, pp.117-137, 2016

Post-Keynesyen Talep Yönelimli Büyüme Modelleri

in: Post-Keynesyen Yaklaşım Alternatif Parasal İktisat, "Işık S.,Cin, M.F", Editor, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, pp.137-161, 2016

Post-keynesyen İktisatta Açık Sistem Ontolojisi Sheila C. Dow'un Babylonian Düşünce Yaklaşımı Üzerine Bir İnceleme

in: Post-Keynesyen Yaklaşım Alternatif Parasal İktisat, "Işık S.,Cin, M.F", Editor, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, pp.363-379, 2016

POST-KEYNESYEN FIYAT VE FIYATLANDIRMA KURAMI

in: Post Keynesyen Yaklaşım Alternatif Parasal İktisat, Sayım Işık-Mehmet Fatih Cin, Editor, Palme Yayınevi, Ankara, pp.117-137, 2016

Post-Keynesyen Talep Yönelimli Büyüme Modelleri

in: Post Keynesyen Yaklaşım Alternatif Parasal İktisat, Sayım IŞIK Mehmet Fatih CİN, Editor, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, pp.137-160, 2016

POST-KEYNESYEN TALEP YÖNELİMLİ BÜYÜME MODELLERİ

in: Post Keynesyen Yaklaşım Alternatif Parasal İktisat, Sayım Işık-Mehmet Fatih Cin, Editor, Palme Yayıneci, Ankara, pp.137-161, 2016

POST-KEYNESYEN İKTİSATTA AÇIK SİSTEM ONTOLOJİSİ VEBABYLONIAN DÜŞÜNCE YAKLAŞIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME

in: Post Keynesyen Yaklaşım Alternatif Parasal İktisat, Sayım Işık-Mehmet Fatih Cin, Editor, Palme Yayınevi, Ankara, pp.363-379, 2016

Post Keynezyen İktisat

Efil Yayınevi, Ankara, 2012

İşsizlik, Enflasyon, Bütçe Açıkları ve Kamu Borçları

in: Makro İktisat, Öztürk, N. ve Sözdemir, A., Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.307-356, 2011

İşsizlik, Enflasyon, Bütçe Açıkları Ve Kamu Borçları

in: Makro İktisat, Nurettin Öztürk, Ali Sözdemir, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.307-357, 2011