Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 1992 - Continues Professor

    Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

Courses

  • Undergraduate İktisada Giriş 2

  • Postgraduate Çağdaş Finansal Ekonomi Ve Kurumları

  • Doctorate Post Keynezyen İktisat ve Fiyatlandırma Kuramı

  • Undergraduate Makro İktisat