Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2010 - Continues Professor

    Cukurova University, Mühendislik Mimarlık , Maden Mühendisliği

  • 2005 - 2010 Associate Professor

    Cukurova University, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Maden Mühendisliği

  • 1995 - 2005 Assistant Professor

    Cukurova University, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Maden Mühendisliği