Araştırma Alanları

  • Maden Mühendisliği ve Teknolojisi

  • Cevher Hazırlama

  • Flotasyon ve Flokülasyon

  • Susuzlandırma

  • Kömür Hazırlama

  • Aglomerasyon

  • Kimyasal-Biyolojik Kazanma Teknikleri ve Cevher Hazırlama

  • Mühendislik ve Teknoloji