Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Business and Optimization Applications Using AI Chatbots

International Conference on Business and Technology, ICBT 2023, Manama, Bahrain, 7 - 09 May 2023, vol.923 LNNS, pp.38-47 identifier

Comparing The Sustainability Performance Of The Countries With The Data Envelopment Analysis

1st International Hazar Scientific Research Conference, Azerbaijan, 18 - 20 September 2020

Kriter Ağırlıklandırmada Wings Yöntemi

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.15

Değişen Arz ve Talepli Ulaştırma Problemleri

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.172

Sabit Maliyetli Ulaştırma Problemlerinin Excel İle Çözümü

XVII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016

Tahmin Yöntemlerinin Değerlendirilmesi ve Üniversite Yemekhanesinde Uygulama

4. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı, Adana, Turkey, 14 October 2016

Make Or Buy Decisions for WIP: Comparing Cost Systems with Linear Programming Model and TOPSIS

20th EBES Conference - Vienna, Viyana, Austria, 28 - 30 September 2016, pp.111

SABİT MALİYETLİ ULAŞTIRMA PROBLEMLERİNİN EXCEL İLE ÇÖZÜMÜ

17. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, İSTATİSTİK VE YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI SEMPOZYUMU (17. EYİ), Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.971-979

ÜRÜN KARMASI KARARLARINDA FAALİYETE DAYALI MALİYET SİSTEMİ VE KISITLAR TEORİSİ ENTEGRASYONU VE BİR UYGULAMA

International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, Turkey, 29 - 31 October 2015, pp.321-322

Integration of ABC and TOC in Product Mix Decisions and an Application

International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, Turkey, 29 - 31 October 2015

Integration of Activity Based Costing And Theory Of Constraints in Product Mix Decisions And An Application

International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, Turkey, 29 - 31 October 2015, pp.321-322

Books & Book Chapters

Oyun Teorisinin Pazarlık ve Açık Arttırma Uygulamaları

in: Ekonomi ve Yönetim Bilimlerinde Güncel Akademik Çalışmalar, HATİPLER Mustafa, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.173-184, 2020

Aile İşletmelerinde İstatistiksel Yöntemlerin Kullanımı ve Gelişimi

in: Aile İşletmelerinde Muhasebe, Finans ve Denetim, YILMAZ Osman, BALI Selçuk, Editor, Kriter Yayınevi, İstanbul, pp.55-68, 2020

Uluslararası Lojistik Sistemlerinin Modellenmesine Yönelik Bir Çözüm Yaklaşımı

in: Üretim Yönetimi, ÇOLAK Selçuk, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.109-129, 2020

Metrics

Publication

31

Project

6

Thesis Advisory

3

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals