Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Endoskopik Otolojik Uygulamalar

Osmangazi Tıp Dergisi , vol.40, no.2, pp.110-115, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ASSR results in patients with auditory neuropathy spectrum disorder

Opening ceremony and 1st international congress of the Mikro Tos Ear Hearing research center 4th international congress of Istanbul audiiology ınnovative approach in ear hearing research, Edirne, Turkey, 15 - 17 January 2020

Pediatrik hastalarda tiroid kanseri sonuçlarımız

41.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2019, pp.69 Sustainable Development

Endoscopic Manangement of Chronic Otitis Media

Word Congress on Endoscopic Ear Surgery 3.0, Boston, United States Of America, 13 - 15 June 2019

Endoscopic management of Middle Ear Paragangliomas

World Endoscopic Ear Surgery congress, Boston, United States Of America, 5 - 10 June 2019

Radikal Mastoidektomi Uygulanan Kronik Otitis Media Tanılı Hastalarda Postoperatif İşitme ve Revizyon Sonuçları

15. Türk Rinoloji Kongresi, 7. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi ve 3. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 April 2019, pp.88-89

İdiyopatik beyin omurilik sıvı kaçağı olan hastalarda endonazal endoskopik cerrahi sonuçlarımız

40. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresİ, Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2018, pp.29-30

Assesment of HPV 16, HPV 18, p16 Expression in Advanced Stage Laryngeal Cancer Patients and Prognostic Significance

6.WORLD CONGRESS OF THE INTERNATIONAL FEDARATİON OF HEAD AND NECK ONCOLOGİC SOCİET, Antigua And Barbuda, 1 - 04 September 2018 Sustainable Development

A RARE CYSTIC NECK MASS IN CHILDHOOD: CERVICAL THYMIC CYST

14. CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY OF PEDIATRIC OTOLARYNGOLOGY, Sweden, 2 - 05 June 2018

Mucopolysaccharidosis type VI, 9 sibling pairs and 1 set of three siblings: single center experience from Turkey

We're Organizing Research for Lysosomal Diseases (WORLD) Symposium, California, United States Of America, 5 - 09 February 2018, vol.123 identifier

Endoscopic Transnasal Congenital Choanal Atresia Repair

American Aademy of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Chicago, 10 - 13 September 2017

Botulinum Toksin Tip A Enjeksiyonunun Sialore Tedavisinde Etkinliği

38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 26 - 30 October 2016

Larinksin Nadir Görülen Bir Tümörü Karsinosarkom

38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 26 - 30 October 2016

Bukkal Bölgede Glomus Tümörü Olgu Sunumu

38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve BAş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 26 - 30 October 2016

Sert Damakta Dev Tümör Bazal Hücreli Adenom Olgusu

38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 26 - 30 October 2016

BOTULİNUM TOKSİN TİP A ENJEKSİYONUNUN SİALORE TEDAVİSİNDE ETKİNLİĞİ

38.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 26 - 30 October 2016

DİŞ ÇEKİMİ SONRASI OLUŞAN CİLT ALTI AMFİZEM VE PNÖMOMEDİASTİNUM

38.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 26 - 30 October 2016

Preaurikuler Pilomatrixoma Olgu Sunumu

38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 26 - 30 October 2016

Diş Çekimi Sonrası Oluşan Cilt Altı Amfizem ve Pnömomediastinum

38. Türk ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 26 - 30 October 2016

Primary Amyloid Tumor of Parotid Gland

7 th European Congress on Head and Neck Oncology, Budapest, Hungary, 7 - 10 September 2016

CLİNİCAL OUTCOMES OF THE SARCOMAS İN HEAD AND NECK

7th European Conference on Head and Neck Oncology (ECHNO), 7 - 10 September 2016

CLINICAL OTCOMES OF THE SARCOMAS IN HEAD AND NECK

7th European Conference on Head and Neck Oncology, 7 - 10 September 2016

CONGENİTAL GRANÜLER CELL TUMOR İN NEW BORN NAZAL CAVİTY

13th Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology, 18 - 21 June 2016

Graves Oftalmopatisinde Endoskopik Endonazal Orbital Dekompresyon

12. Ulusal Rinoloji Kongresi/4. Otoloji - Nörootoloji Kongresi, Turkey, 21 - 24 April 2016

Graves Oftalmopatisi’snde Endonazal Endoskopik Orbital Dekompresyon

12. Türk Rinoloji Kongresi ve 4. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 24 April 2016

İŞİTME REKONSTRÜKSİYONUNDA GLASS IONEMER CEMENT KULLANIMININ FONKSİYONEL SONUÇLARI

37.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 28 October - 01 November 2015

YUMUŞAK DAMAKTA BAZAL HÜCRELİ ADENOKARSİNOM OLGU SUNUMU

37.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 28 October - 01 November 2015

DİLDE AMİLOİDOZİS OLGU SUNUMU

37.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 28 October - 01 November 2015

TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİNDEN OLUŞAN PAPLLER KARSİNOM OLGU SUNUMU

37.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 28 October - 01 November 2015

KOKLEAR İMPLANTASYONDA CİLT NEKROZUNDA REKONSTRÜKTİF YAKLAŞIM OLGU SUNUMU

37.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 28 October - 01 November 2015

Tiroglossal Duktus Kistinden Gelişen Papiller Karsinom Olgu Sunumu

37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 31 October 2015

İşitme Rekonstrüksiyonunda Glass İonomer Cement Kullanımının Fonksiyonel Sonuçları

37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 31 October 2015

Dilde Amiloidosis Olgu Sunumu

37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 31 October 2015

Yumuşak Damakta Bazal Hücreli Adenokarsinom Olgu Sunumu

37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 31 October 2015

Koklear İmplantasyonda Cilt Nekrozuna Rekonstrüktif Yaklaşım Olgu Sunumu

37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 31 October 2015

Koklear İmplantasyonda Cilt Nekrozunda Rekonstrüktif Yajlaşım: Olgu Sunumu

37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 01 November 2015

Larinks Karsinomalı Hastalarda Level IIB ve IV Metastazları

Türk Otorinolarengoloji 31. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2009

Larinks Karsinomalı Hastalarda Level 2B ve 4 metastazları

31. ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 28 October - 01 November 2009

Tiroidektomi Sonuçlarımız

Türk Otolaringoloji 30. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 October 2008

Karotid Cisim Tümörü Olgu Sunumu

30. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 8 - 12 October 2008

Books & Book Chapters

Acil serviste santral/periferik vertigo ayırıcı tanısı

in: Vertigo, Fazıl Necdet Ardıç, Editor, US Akademi, İzmir, pp.77-82, 2019

KBB ve BBC Radyolojisini Değerlendirme (Otoloji)

in: Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Kaynak Kitap-2, Özgür Yiğit, Cüneyt Orhan Kara, Zeynep Alkan, Editor, Logos Yayıncılık, İstanbul, pp.201-210, 2019

KBB ve BBC Radyolojisini Değerlendirme (Nöro-Otoloji)

in: Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Kaynak Kitap-2, Özgür Yiğit, Cüneyt Orhan Kara, Zeynep Alkan, Editor, Logos Yayıncılık, İstanbul, pp.211-231, 2019

Vestibüler Nörinit

in: Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Kaynak Kitap-1, Mete Kıroğlu, Özgür Yiğit, Erol Keleş, Cüneyt Orhan Kara, Zeynep Alkan, Editor, Logos Yayıncılık, İstanbul, pp.649-652, 2018

Yabancı Cİsİmler (Özefagus, Trakea, Orofarenks)

in: Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun CerrahisiUzmanlık Eğitimi 2018 Kaynak Kitap-1, Mete Kıroğlu, Özgür Yiğit, Erol Keleş, Cüneyt Orhan Kara, Zeynep Alkan, Editor, Logos Yayıncılık, İstanbul, pp.125-130, 2018

Metrics

Publication

87

Citation (WoS)

87

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

102

H-Index (Scopus)

6

Project

2

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals