Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ağız Ve Orofarenks Yerleşimli Non-Hodgkin Lenfomada Tek Merkez Deneyimi

19th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 17 - 20 September 2020

Malign Melanom Hastalarında D Vitamini Düzeylerinin İncelenmesi

3rd International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, 6 - 07 March 2020

BAĞ VE YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA TEK MERKEZ DENEYİMİ

3. GENÇLERLE ONKOLOJİYE BAKIŞ KONGRESİ, Turkey, 13 - 16 February 2020

Meme Kanseri Hastalarında D Vitamini Düzeyleri ve Dislipidemininİncelenmesi

V. International Congress onNatural and Health Sciences(ICNHS-2019), Adana, Turkey, 13 - 15 December 2019 Sustainable Development

Real life data from Turkey regarding the impact of first-line sunitinib and pazopanib in metastatic renal cell cancer.

Annual Meeting of the American-Society-of-Clinical-Oncology (ASCO), Illinois, United States Of America, 31 May - 04 June 2019, vol.37 Sustainable Development identifier

DDR1 may be a good biomarker for brain tumors.

Annual Meeting of the American-Society-of-Clinical-Oncology (ASCO), Illinois, United States Of America, 31 May - 04 June 2019, vol.37 identifier

Malignitesi Olan Hastalarda İlaç Yan Etkileri ve Tiroid Fonksiyonları

18th InternationalEastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Turkey, 25 - 28 April 2019

Neler İstedik, Ne Cevaplar Aldık?

2. Ulusal İmmunoterapi ve Onkoloji Kongresi, Turkey, 31 October - 04 November 2018

KOLON KANSERİ İÇİN TARAMADA GEÇ Mİ KALIYORUZ?

17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 10 - 13 May 2018 Sustainable Development

Kolon Kanseri İçin Taramada Geç mi Kalıyoruz?

17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Turkey, 10 - 13 May 2018 Sustainable Development

KEMOTERAPİ İLİŞKİLİ PELLAGRA

7. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 March 2018

Renal Primitif Nöroektodermal Tümör Olgu Sunumu

Ulusal İmmunoterapi ve Onkoloji Kongresi, Turkey, 25 - 29 October 2017

paroxsymal nocturnal haemoglobinuria presenting as cerebral venous sınus thrombosis

5. international eurasian hematology congress, Antalya, Turkey, 15 - 19 October 2014, vol.38, no.1, pp.62-63

AĞRILI KRİZİ OLAN ORAK HÜCRE ANEMİLİ VAKA

II. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyomu, Turkey, 27 - 29 March 2014

İMMUN TROMBOSİTOPENİ VE IVIG TEDAVİSİ

II. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu, Turkey, 27 - 29 March 2014

ağrılı krizi olan orak hücre anemili vaka

2. ege hematoloji onkoloji sempozyumu, İzmir, Turkey, 27 - 29 March 2014, pp.21

Books & Book Chapters

Melanom Dışı Cilt Tümörlerinde Moleküler Hedefli Tedaviler

in: ONKOLOJİDE MOLEKÜLER HEDEFLİ TEDAVİLER, Sedef Ali Murat, Editor, AKADEMİSYEN, Ankara, pp.277-280, 2020

Onkoloji ve Hematoloji

in: 19. Baskı HARRISON İÇ HASTALIKLARI İLKELERİ ÖZ DEĞERLENDİRME VE YETERLILIK SINAVINA HAZIRLIK, Satar Salim, Sümbül Hilmi Erdem, Editor, NOBEL TIP KİTABEVLERİ, pp.137-151, 2020

Çoklu Tedavi Seçenekleri Kullanılmış Metastatik Rcc’xx li Olgu Sunumu ve Tedavi Seçeneklerinin Gözden Geçirilmesi

in: Onkolojide Güncel Tedavi Yaklaşımları 2, Köse Fatih, Sedef Ali Murat, Editor, AKADEMİSYEN, Ankara, pp.185-187, 2019

Yaşlanma Biyolojisi, Geriatrik Hasta Tanımı ve Bu Hastalara Onkolojik Yaklaşımlar

in: YAŞLILARDA GÖĞÜS CERRAHİSİ, ÖZÇELİK CEMAL, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.1-5, 2019

Erken Evre Meme Kanserinde Güncel Hormonal Tedaviler

in: AKADEMİSYEN YAYINEVİ BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KİTABI-2018, Köse Fatih, Nayır Erdinç, Sedef Ali Murat, Editor, AKADEMİSYEN, Ankara, pp.1-9, 2018

Other Publications

Metrics

Publication

92

Citation (WoS)

38

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

42

H-Index (Scopus)

3

Project

3

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals