Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2020 - Continues Associate Professor

  Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bil. Fak., Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

 • 2018 - 2020 Assistant Professor

  Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bil. Fak., Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

 • 2006 - 2018 Assistant Professor

  Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bil. Fak., Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

 • 2006 - 2006 Other

  Koc University, İibf, Uluslararası İlişkiler

 • 2002 - 2004 Other

  University of Ottawa, The Faculty Of Arts And Social Sciences, Political Science

 • 2000 - 2004 Other

  Carleton University, The Faculty Of Arts And Social Sciences, Political Science

 • 1995 - 1999 Research Assistant

  Carleton University, The Faculty Of Arts And Social Sciences, Political Science

 • 1992 - 1995 Research Assistant

  Bogazici University, İibf, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

Managerial Experience

 • 2021 - Continues Head of Department

  Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bil. Fak., Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

 • 2021 - Continues Birim Kalite Komisyonu Üyesi

  Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bil. Fak., Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

 • 2020 - Continues Fakülte Kurulu Üyesi

  Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bil. Fak., Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

 • 2018 - Continues Deputy Director of the Center

  Cukurova University, Stratejik Araştırmalar Merkezi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

 • 2018 - Continues Bölüm AKTS Koordinatörü

  Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bil. Fak., Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

 • 2018 - Continues Deputy Head of Department

  Cukurova University, İibf, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

 • 2019 - 2020 Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

  Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bil. Fak., Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

 • 2015 - 2020 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bil. Fak., Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

 • 2008 - 2017 Deputy Head of Department

  Cukurova University, İibf, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası İlişkiler

 • 2012 - 2015 Fakülte Kurulu Üyesi

  Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bil. Fak., Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

 • 2013 - 2014 Erasmus Program Institutional Coordinator

  Cukurova University, İibf, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası İlişkiler

 • 2011 - 2012 Dış İlişkiler Birimi Akademik Kurul Üyesi

  Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bil. Fak., Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

 • 2009 - 2011 Head of Department

  Cukurova University, İibf, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası İlişkiler

 • 2007 - 2009 Deputy Director of Research Institute

  Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bil. Fak., Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

 • 2007 - 2008 Fakülte Kurulu Üyesi

  Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bil. Fak., Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

 • 2007 - 2008 Head of Department

  Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bil. Fak., Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

Courses

 • Undergraduate Toplumsal Hareketler

 • Undergraduate Küreselleşme

 • Undergraduate Uluslararası İlişkilere Giriş

 • Undergraduate Globalization

 • Undergraduate Theories of International Relations

 • Undergraduate Uluslararası İlişkiler Teorileri

 • Undergraduate Gender and Politics

 • Undergraduate Comparative Politics

 • Undergraduate Introduction to International Relations (Servis dersi, 1.Öğr)

 • Postgraduate Uluslararası İlişkiler Teorileri

 • Undergraduate Ulus-Devlet ve Küreselleşme

 • Postgraduate Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset

 • Postgraduate Küreselleşme ve Toplumsal Hareketler

 • Undergraduate Uluslararası İlişkilerde İnceleme Konuları

 • Undergraduate Uluslararası İlişkilere Giriş (Servis dersi, 1. Öğr.)

 • Undergraduate Karşılaştırmalı Siyaset

 • Undergraduate Uluslararası İlişkiler Teorileri

 • Undergraduate Gender and Politics

 • Undergraduate Theories of International Relations

 • Undergraduate Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset

 • Postgraduate Uluslararası İlişkilerde İnceleme Konuları

 • Undergraduate Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar

 • Undergraduate Uluslararası İlişkilere Giriş (Servis dersi, 2. Öğr.)

 • Undergraduate Demokrasi ve Toplumsal Hareketler

 • Undergraduate Siyaset Bilimine Giriş (Servis dersi, 2.Öğr)

 • Undergraduate Etnisite ve Milliyetçilik

 • Postgraduate Küreselleşme ve Toplumsal Hareketler

 • Undergraduate Siyaset Bilimine Giriş (Servis dersi, 1.Öğr)

 • Undergraduate Introduction to International Relations (Servis dersi, 1. öğr)

 • Undergraduate Ulus-Devlet ve Küreselleşme

 • Undergraduate Nation-State and Globalization

 • Undergraduate Uluslararası İlişkiler (Servis dersi, İşletme, 2. Öğr)

 • Undergraduate Theories of International Relations

 • Undergraduate Uluslararası İlişkiler Teorileri

 • Undergraduate Ulus-Devlet ve Küreselleşme (Servis dersi, İşletme, 1.Öğr)

 • Undergraduate Comparative Politics

 • Undergraduate Ulus-Devlet ve Küreselleşme (Servis dersi, İşletme, 2.Öğr)

 • Undergraduate Introduction to International Relations

 • Undergraduate Bitirme Projesi

 • Undergraduate Uluslararası İlişkilere Giriş

 • Undergraduate Current Issues in International Relations

 • Undergraduate Uluslararası İlişkiler (Servis dersi, İşletme,1.Öğr)

 • Postgraduate Küreselleşme ve Toplumsal Hareketler

 • Undergraduate Uluslararası İlişkilere Giriş

 • Postgraduate Uluslararası İlişkilerde İnceleme Konuları I

 • Undergraduate Nation-State and Globalization

 • Undergraduate Bitirme Projesi

 • Postgraduate Dünya Siyaseti ve Küreselleşme

 • Undergraduate Introduction to Political Science

 • Undergraduate Çağdaş Siyasal İdeolojiler

 • Undergraduate Contemporary Political Ideologies

 • Undergraduate Selected Topics in International Relations

 • Postgraduate Dünya Siyaseti ve Küreselleşme

 • Undergraduate Ethnicity and Nationalism

 • Undergraduate Introduction to International Relations

 • Undergraduate Mesleki Yabancı Dil

 • Undergraduate International Politics I

 • Undergraduate Mesleki Yabancı Dil III

 • Undergraduate Milliyetçilik

 • Undergraduate Comparative Political Methods

 • Undergraduate Ulus-Devlet ve Küreselleşme

 • Undergraduate İş Hayatı için Yabancı Dil

 • Undergraduate Introduction to Political Science

 • Undergraduate Political Sociology

 • Undergraduate Siyaset Bilimine Giriş

 • Undergraduate Mesleki Yabancı Dil I

Advising Theses