Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

İnsan Hakları ve Din Değiştirme

Toplum Bilimleri Dergisi, vol.9, no.18, pp.21-40, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Rasyonel Seçim Kuramı

KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.22, pp.67-99, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Din ve Eğlence Kültürü

KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.3, no.6, pp.17-42, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Küresel Bir Sorun Olarak Din ve Şiddet

Dini Araştırmalar, vol.7, no.20, pp.315-332, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sekülerleşme Perspektifinden Kutsal ve Profan Diyalektiği

2. International Mersin Symposium, Mersin, Turkey, 22 - 25 May 2019, vol.2, pp.203-210

Media and Secularizatıon in Turkish Society

Middle East International Conference on Multidisciplinary Studies, Beyrut, Turkey, 9 - 12 May 2019, vol.1, pp.499-504

Violence, Deviance, and Antisocial Behaviors toward the Healthcare Professionals

Middle East International Conference on Multidisciplinary Studies, 9 - 12 May 2019, vol.1, pp.505-515 Sustainable Development

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK TUTUMLARI

2. Uluslararası Mersin Sempozyumu, Mersin, Turkey, 23 - 25 May 2019, vol.1, pp.294-300

Kadın Girişimciliği ve Sosyo-Kültürel Sorunlar

İKSAD 3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Adana, Turkey, 8 - 10 March 2019, vol.1, pp.963-971

Waqf Tradition and Civil Society in Turkish Society

İKSAD 3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Adana, Turkey, 8 - 10 March 2019, vol.1, pp.983-991

Orta Asya’da Türk Tasavvuf Geleneğinin Oluşumu

Orta Asya Âlimlerinin İslam Medeniyetine Katkıları, Bishkek, Kyrgyzstan, 10 - 12 October 2018, vol.1, pp.387-396

Süleyman Bakırganinin Dini ve Tasavvufi Görüşleri: Sosyolojik Bir Bakış

Orta Asya Âlimlerinin İslam Medeniyetine Katkıları, Bishkek, Kyrgyzstan, 10 - 12 October 2018, vol.1, pp.335-348

Çağdaş İslam Düşüncesi ve Laiklik: Ali Abdurrazık’a Göre Din ve Devlet

İslam Tefekküründe Tecdit ve İhya, İstanbul, Turkey, 17 - 18 December 2018

Davet ve Deizm Arasında Gençlik

Yeni Usûllerle İslami Tebliğ ve Temsil, İstanbul, Turkey, 17 - 18 November 2018

İlâhiyat Fakültesi Öğrencilerinin Beklenti ve Sorunları (Mustafa Kemal Üniversitesi Örneği)

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.320

Sekülerleşme Perspektifinden Anatomi Devrimi ve Bedene Bakış

ULUSLARARASI DİN SOSYOLOJİSİ SEMPOZYUMU, Aksaray, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.96-97

Yola Çıkmak, Yolda Olmak veya Menzile Varmak: Post-seküler Dönemde Tasavvuf ve Anlam Arayışı

Uluslararası Din Sosyoloji Sempozyumu, Ankara, Turkey, 10 May - 12 March 2018, pp.180-181

Bir Kimlik Mekânı Olarak Aile

International Central Asia Symposium on Migration, Poverty and Identity, Bishkek, Kyrgyzstan, 18 - 20 April 2018

Recruitment Techniques of Religious Groups

2nd International Symposium on Religion and Society, 23 - 25 March 2018

Environmentalism: A New Secular Religion?

III. International Conference on Environmental Science and Technology, Budapest, Hungary, 19 - 23 October 2017

A Search for the Religio-philosophical Basis of Environmentalism

III. International Conference on Environmental Science and Technology, Budapest, Hungary, 19 - 23 October 2017

Sekülerleşme Sürecinde Dini Gruplar

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alanya/Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017

Democracy and Religious Communities in Modern Turkey

Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 25 August 2016, pp.181-189

ISLAM AND SACRED PROFANE DICHOTOMY

1. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016, pp.1103-1110

Modernleşme Sekülerleşme Sürecinde İslam Aile Yapısında Görülen Değişmeler

1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, Madrit, Spain, 18 - 22 May 2016, pp.1189-1201

Maneviyat Din ve Gençlik

2. Eğitim Şurası, Adana, Turkey, 27 December 2015

The Seeking Sacred in Modernity New Religious Forms

International Symposium on Culture and Identity in the Perspective of 21st Century, Baku, Azerbaijan, 6 - 08 July 2014

Highly Gifted Children

Golden Garents for Golden Kids, Maramures, Romania, 04 May 2012 - 08 May 2014

Modern Dünyada Bir Değer Olarak İnsan Onuru

Hz. Peygamber ve İnsan Onuru, Konya, Turkey, 19 - 21 April 2013, pp.63-79

Crime and Deviant Behavior and Functions of Education

International Conference on Education, Culture and Identity (ICECI), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 6 - 08 July 2013 Sustainable Development

Modernleşme Sürecinde Nikahın Kutsallığı Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme

Uluslararası Dinlerde Nikah Sempozyumu, İzmir, Turkey, 6 - 08 April 2012, vol.1, pp.627-645

New Religious Forms in Modern Turkey

ERASMUS Staff Mobility, Göttingen, Germany, 14 - 18 May 2012

Aile İçi Şiddetin Sosyo kültürel Boyutu

Aile İçi Şiddet sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 12 March 2011

Modernleşme Süreci ve Din

Din ve Toplum” konulu IV. Din Şurası, Ankara, Turkey, 12 - 16 October 2009, vol.1, pp.112-122

Barışa Giden Yolda Dinlerin Rolü Sosyolojik Bir Analiz

Din ve Dünya BarışıUluslararası Sempozyum, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2007, pp.423-439

Sekülerleşme Perspektifinden İnsan Din İlişkisinin Dünü Bugünü ve Geleceği

Sekülerleşme ve Dini Canlanma, Ankara, Turkey, 22 - 23 October 2007, pp.292-301

Books & Book Chapters

Yalnız, Yersiz Yurtsuz Bir Göçmen: Cemil Meriç

in: Hüseyin Cemil Meriç, Yalçın Çetin, Editor, Nobel Yay., Ankara, pp.9-29, 2022

Mahremiyetin Diyalektiği: Alenileşerek Var Olmak

in: Mahremiyet, Şule Albayrak, Editor, TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara, pp.127-150, 2022

Göç ve Din

in: "Göç ve Din" Göç, Disiplinlerarası Bakış Açısıyla, Arda Özkan, Gülşah Taşçı, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.255-272, 2021 Sustainable Development

Göç ve Akademik Kültüre Etkisi: Yeni Bir Disiplin Olarak Göç Araştırmaları

in: Göç ve Kültür, M. Ali KİRMAN, İlbey DÖLEK, Editor, Nobel Yay., Ankara, pp.3-20, 2021 Sustainable Development

Aliya İzzetbegoviç: Anmak Anlama ve Aşmak

in: Anmak Anlama ve Aşmak Bağlamında Aliya İzzetbegoviç, Yalçın Çetin, Editor, Nobel Yay., Ankara, pp.31-53, 2021

Hakikat Tekelciliği ve Partikülarizm

in: Partikülarizm ve Eleştiri, Yusuf Okşar, Editor, Nobel Yay., Ankara, pp.21-45, 2020

Türkçe Göç Yazını Üzerine Bir Araştırma

in: Göç ve Din, Mehmet Ali Kirman - İlbey Dölek, Editor, ASTANA YAYINEVİ, Ankara, pp.68-82, 2020 Sustainable Development

Göç Çalışmalarında Yöntem ve Din

in: Göç ve Din, KİRMAN M. Ali, DÖLEK İlbey, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.25-38, 2020 Sustainable Development

Kültür ve Din İlişkisi

in: Kültür ve Din, KİRMAN, M. Ali, Özbolat, A., Editor, Karahan Kitabevi, Adana, pp.3-18, 2019

Kutsal ve Seküler

in: Sosyal Bilimler- Akademik Araştırmalar, Durmuş Ali Arslan, Editor, Paradigma Akademi, İstanbul, pp.141-153, 2019

Din ve Eğlence Kültürü

in: Kültür ve Din, KİRMAN. M. Ali. ÖZBOLAT, A., Editor, Karahan Kitabevi, Adana, pp.139-169, 2019

Post-Seküler Toplumda Anlam Arayışını ve Tasavvufu Yol Metaforu Üzerinden Okumak

in: Sekülerleşme Tartışmaları, M.Ali KİRMAN, Volkan ERTİT, Editor, Kadim Yay., Ankara, pp.197-218, 2019

Bir Olgu Olarak Göç

in: Terör, Göç ve Mültecilik, Ali Akdoğan, S. Turan, E. Sungur, E. Battal, Editor, RTE Üniversitesi, Rize, pp.109, 2017 Sustainable Development

Din Sosyolojisi Sözlüğü

Karahan Kitabevi, Adana, 2016

Medya ve Özel Alan

in: Medya, Aile ve Din, Gazel, N:, Editor, Arık Yayınevi, Adana, pp.10-29, 2016

Dini Partikülarizm ve Şiddet İlişkisi

in: İslam Mezhepleri, Halit Çalış, Ali Bayer ve D. Ali Yıldırım, Editor, Sebat Ofset, Karaman, pp.289-303, 2016

Medya ve Özel Alan

in: Medya Aile ve Din, , Editor, Arık Yayıncılık, Adana, pp.10-29, 2016

Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Din ve Kadın: Eşitlikçi ve Adaletçi Bakışlar

in: TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA KADIN ARAŞTIRMALARI, Gülseren Ağrıdağ, Editor, Çukurova Üniversitesi Basımevi, Adana, pp.296-303, 2015

Grup İçi Çatışmalar. Dini Gruplarda Kadının Statüsü

in: Toplumsal ve Kurumlar Çatışmalar Çözümler, Oğuz Kara, Editor, Düzce Üniversitesi Yayınları, Düzce, pp.1-18, 2015

İslamofobi: İslam Korkusundan İslam Düşmanlığına

in: Günümüz İslam Toplumları ve Problemleri, Salih Öz, Editor, Akademi Yayınları, Ankara, pp.1-15, 2015

Çatışma ve Uzlaşı Arasında Dini Cemaatler Arası Diyalogun İmkanı

in: Kuran ve Toplumsal Bütünleşme, Hayati Hökelekli, Vejdi Bilgin, Editor, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Bursa, pp.295-313, 2015

KÜLTÜR VE DİN

Karahan Kitabevi Yayınları, Adana, 2014

Kültür ve Din

Karahan Kitabevi, Adana, 2014

Yeni Dini Hareketler: Tanım ve Kapsam

in: Yeni Dini Hareketler Tarihsel Teorik ve Pratik Boyutlarıyla, Süleyman Turan, Faruk Sancar, Editor, Açılım Kitap, İstanbul, pp.13-26, 2014

Yeni Dini Hareketler

in: Din Sosyolojisi El Kitabı, Niyazi Akyüz, İhsan Çapcıoğlı, Editor, Grafiker, Ankara, pp.481-493, 2013

Din Sosyolojisi Terimleri Sözlüğü

Ragbet Yayınları, İstanbul, 2011

Dinin Pazar Modeli ve Din Hizmetleri

in: Din Hizmetleri, , Editor, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi, Ankara, pp.495-505, 2008

Sekülerleşme Perspektifinden İnsan-Din İlişkisinin Dünü, Bugünü ve Geleceği

in: Sekülerleşme ve Dini Canlanma, A. İsra Güngör, Editor, Türkiye Dinler Tarihi Derneği Yayınları, Ankara, pp.292-301, 2008

Din ve Sekülerleşme

Karahan Kitabevi, Adana, 2005