Education Information

Dissertations

  • 2007 Doctorate

    Temel Bileşenler Analizi, Ayırma Analizi, Kümeleme Analizleri ve Ekolojik Verilere Uygulanması Üzerine Bir Araştırma

    Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Temel Bilimler Bölümü

  • 2002 Postgraduate

    Aydıncık Babadillimanı?ındaki İki Serranus Türünün (Serranus hepatus, Serranus cabrilla) Populasyon Dinamiği Parametrelerinin Tahmini

    Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Temel Bilimler Bölümü