Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Adaptation of Antisocial Beliefs and Attitudes Scales: Case from Turkish Perspective

Universal Journal of Educational Research, cilt.4, ss.1614-1628, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Adaptation of Antisocial Beliefs and Attitudes Scales: Case from Turkish Perspective

Universal Journal of Educational Research, cilt.4, ss.1-15, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Öğretim Elemanlarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.22, ss.243-256, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.15, ss.313-326, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Öğretmen Adaylarının Vatandaşlık Algılarını Yordayan Değişkenlerin Analizi

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitim Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2012, ss.110-125

Öğretmen Adaylarının Eğitme-Öğretme Özyetkinlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

I. International Congress on Curriculum and Instruction, Eskişehir, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2011, ss.124

Öğretmen Adaylarının Demokratik Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi ve Benlik Saygıları Arasındaki İlişki

1. Uluslararsı Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2011, ss.200-210

Öğretmen Adaylarının Eğitme-Öğretme Özyetkinlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

I. International Congress on Curriculum and Instruction, Eskişehir, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2011, ss.124

Öğretim Elemanlarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri

19. Eğitim Bilimleri Kurultayı, Lefkoşa, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2010, cilt.22, no.1, ss.243-256

Çukurova Üniversitesi Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2006, cilt.15, no.2, ss.313-326