Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğretmen Adaylarının Vatandaşlık Algılarını Yordayan Değişkenlerin Analizi

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitim Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2012, pp.110-125

Öğretmen Adaylarının Demokratik Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi ve Benlik Saygıları Arasındaki İlişki

1. Uluslararsı Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5 - 08 October 2011, pp.200-210

Öğretmen Adaylarının Eğitme-Öğretme Özyetkinlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

I. International Congress on Curriculum and Instruction, Eskişehir, Turkey, 5 - 08 October 2011, pp.124

Öğretim Elemanlarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri

19. Eğitim Bilimleri Kurultayı, Lefkoşa, Turkey, 16 - 18 September 2010, vol.22, no.1, pp.243-256

Çukurova Üniversitesi Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla, Turkey, 13 - 15 September 2006, vol.15, no.2, pp.313-326

Metrics

Publication

13

Project

1