Assoc. Prof. KORAY TUAN


Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Management, Accounting and Control

Email: ktuan@cu.edu.tr
Office Phone: +90 322 338 7254 Extension: 6203
Fax Phone: +90 322 338 7286
Web: https://avesis.cu.edu.tr//ktuan
Office: İİBF 2. Blok Oda No: 224
Address: Çukuova Üniversitesi Balcalı Kampüsü İİBF 2. Blok No: 224 Sarıçam Adana 01330

Metrics

Publication

53

Citation (Scopus)

6

H-Index (Scopus)

1

Project

5

Thesis Advisory

8

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2008 - 2014

2008 - 2014

Doctorate

Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

2005 - 2008

2005 - 2008

Postgraduate

Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

1995 - 2000

1995 - 2000

Undergraduate

Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme (İngilizce), Turkey

Dissertations

2014

2014

Doctorate

BİLGİSAYAR DESTEKLİ BAĞIMSIZ MUHASEBE DENETİMİNDE GÜVENİLİRLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: TÜRKİYE'DEKİ BAĞIMSIZ DENETÇİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

2008

2008

Postgraduate

İŞLETME YÖNETİMİNİN KONTROL FONKSİYONUNUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Management

Accounting and Control

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Associate Professor

Cukurova University, İktisadi ve İdari Bil. Fak., İşletme

2018 - 2019

2018 - 2019

Assistant Professor

Cukurova University, İktisadi ve İdari Bil. Fak., İşletme

2016 - 2018

2016 - 2018

Assistant Professor

Cukurova University, İktisadi ve İdari Bil. Fak., İşletme

2007 - 2014

2007 - 2014

Research Assistant

Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Managerial Experience

2018 - Continues

2018 - Continues

Erasmus Program Institutional Coordinator

Cukurova University, İibf, İşletme

2018 - 2022

2018 - 2022

Deputy Head of Department

Cukurova University, İşletme

2016 - 2017

2016 - 2017

Deputy Head of Department

Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Finansal Raporların Gecikmesine Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi

Tuan K.

11. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR), Ankara, Turkey, 25 - 26 July 2023, pp.106-107

2023

2023

Yönetim Kurulu Bağımsızlığı ve İhtiyatlı Muhasebe Uygulamaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Tuan K.

11. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR), Ankara, Turkey, 25 - 26 July 2023, pp.185-186

2022

2022

Denetim Komitesi Özelliklerinin Finansal Raporlama Şeffaflığına Etkisi: Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan Şirketler Üzerine Bir Araştırma

Tuan K., Oğur A.

XII. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Konferansı, Antalya, Turkey, 12 - 13 November 2022, pp.22-23

2022

2022

Bağımsız Denetim Firması Değişikliği ve Finansal Tabloların Zamanlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: BİST-100 Şirketleri Üzerine Bir Araştırma

Tuan K., Antepli E.

XII. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Konferansı, Antalya, Turkey, 12 - 13 November 2022, pp.19-20

2022

2022

Şirket Özellikleri ile Bağımsız Denetim Firması Seçimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: BİST-100 Şirketleri Üzerine Bir Araştırma

Tuan K., Akkök T.

XII. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Konferansı, Antalya, Turkey, 12 - 13 November 2022, pp.16-17

2022

2022

Muhasebede İhtiyatlılık ile Finansal Raporlama Şeffaflığı Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi

Tuan K.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı , Çanakkale, Turkey, 4 - 05 July 2022, pp.124-125

2022

2022

Bankalarda Kurumsal Yönetim Uygulamaları ve Finansal Performans: Borsa İstanbul’da Bir Araştırma

Tuan K., Tursun H. S.

11. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Konferansı, Antalya, Turkey, 10 - 12 June 2022, pp.33-34

2022

2022

Günümüz Denetçilerinin Sahip Olması Gereken Yetkinlikler Üzerine Bir İnceleme

Tuan K.

11. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Konferansı, Antalya, Turkey, 10 - 12 June 2022, pp.84-85

2022

2022

Kurumsal Yönetim Uygulamaları ile Bağımsız Denetçi Seçimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Borsa İstanbul’da Bir Araştırma

Tuan K., Aslan L.

11. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Konferansı, Antalya, Turkey, 10 - 12 June 2022, pp.87-88

2022

2022

The Impact of Gender Dıversıty of The Board of Dırectors on the Fınancıal Performance

Tuan K., Besong R. N.

International Marmara Social Sciences Congress (Imascon 2022 Spring), Kocaeli, Turkey, 13 - 14 May 2022, pp.14-15

2022

2022

A Review of the Balanced Scorecard Model Literature

Tuan K., Besong R. N.

International Marmara Social Sciences Congress (Imascon 2022 Spring), Kocaeli, Turkey, 13 - 14 May 2022, pp.15-16

2022

2022

The Changing Role of Internal Auditing in the Technological Environment

Tuan K., Besong R. N.

International Marmara Social Sciences Congress (Imascon 2022 Spring) , Kocaeli, Turkey, 13 - 14 May 2022, pp.13-14

2022

2022

Bağımsız Denetim Firması Özellikleri ve Finansal Raporlama Kalitesi: Borsa İstanbul Örneği

Tuan K., Yenel Ö.

2nd International Congress on Social and Legal Studies, Erzurum, Turkey, 12 - 13 May 2022, pp.33-34

2022

2022

Yönetim Kurulu Bağımsızlığı ve Finansal Raporlama Şeffaflığı

Tuan K.

2nd International Congress on Social and Legal Studies , Erzurum, Turkey, 12 - 13 May 2022, pp.45-46

2019

2019

FİNANSAL RAPORLAMA KALİTESİ: BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASI İTİBARININ ROLÜ

TUAN K.

AL-FARABI 6th International Conference on Social Sciences, Adana, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.76-84

2019

2019

BAĞIMSIZ DENETİMDE DENETİM KOMİTESİNİN ROLÜ

MEMİŞ M. Ü., TUAN K.

AL-FARABI 6th International Conference on Social Sciences, Adana, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.572

2019

2019

Audit Firm Rotation and Audit Report Lag: Case of Borsa Istanbul

TUAN K., KAYGUSUZ F., Chegini Z.

18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Osmaniye, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.1-3

2019

2019

Bağımsız Denetimde Kalite Göstergeleri: Literatür İncelemesi

TUAN K., SAYĞI A., Besen R.

18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Osmaniye, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.337-340

2019

2019

Treadway Komisyonu Raporu, Blue Ribbon Komisyonu Raporu ve Sarbanes-Oxley Yasası Işığında Denetim Komitesi-İç Denetim İlişkisi

TUAN K., Uzkaralar Ö., Okşaş M.

6. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 April 2019, pp.212

2018

2018

The Influence of Board Characteristics on Sustainability Reporting: Empirical Evidence from Borsa Istanbul

TUAN K.

25th EBES Eurasia Business and Economics Society Conference, Berlin, Germany, 23 - 25 May 2018, pp.123-124

2017

2017

Do Corporate Governance Score and Audit Quality Influence the Timeliness of Financial Reporting?

TUAN K.

22nd EBES Eurasia Business and Economics Society Conference, Roma, Italy, 24 - 26 May 2017, pp.82

2016

2016

Corporate Governance Rating Changes at Borsa Istanbul

ARIOĞLU E., TUAN K., BORAK M., UZKARALAR Ö.

The Fourth International Conference in Economics, Londra, United Kingdom, 10 - 12 August 2016, pp.1

2012

2012

Yeni Türk Ticaret Kanunu?nda Denetim Fonksiyonunun Modernizasyonu

TUAN K.

1.International Symposium on Accounting and Finance, Accounting and Finance: Opportunities and Threats in The Next Ten Years, Gaziantep, Turkey, 31 May - 02 June 2012, pp.159-170

Supported Projects

2019 - 2021

2019 - 2021

Kazanç Yönetimi ve Finansal Performans: Borsa İstanbul Üzerine Ampirik Bir Araştırma

Project Supported by Higher Education Institutions

TUAN K. (Executive), BORAK M.

2017 - 2017

2017 - 2017

Do Corporate Governance Score and Audit Quality Influence The Timeliness of Financial Reporting?

Project Supported by Higher Education Institutions

TUAN K. (Executive)

2016 - 2017

2016 - 2017

Corporate Governance Rating Changes at Borsa Istanbul

Project Supported by Higher Education Institutions

TUAN K. (Executive), UZKARALAR Ö.

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2010 - Continues

2010 - Continues

İktisadi Bilimler Derneği

MemberCongress and Symposium Activities

01 May 2018 - 01 May 2018

01 May 2018 - 01 May 2018

25th EBES Eurasia Business and Economics Society Conference (Jointly Organized with FOM University of Applied Sciences)

Attendee

Berlin-Germany

01 May 2017 - 01 May 2017

01 May 2017 - 01 May 2017

22nd EBES (Eurasia Business and Economics Society) Conference

Attendee

Roma-Italy

01 August 2016 - 01 August 2016

01 August 2016 - 01 August 2016

The Fourth International Conference in Economics, EconWorld2016

Attendee

London-United Kingdom

01 May 2012 - 01 May 2012

01 May 2012 - 01 May 2012

1.International Symposium on Accounting and Finance, Accounting and Finance: Opportunities and Threats in The Next Ten Years

Attendee

Gaziantep-Turkey