Bağımsız Denetimde Kalite Göstergeleri: Literatür İncelemesi


Creative Commons License

Tuan K., Besen R., Sayğı A.

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.23, no.2, pp.211-217, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Sermaye piyasalarında yaşanan muhasebe skandallarının ortaya çıkmasında bağımsız denetim mekanizmasının yetersizliği önemli bir rol oynamıştır. Bu yüzden, sermaye piyasalarının etkin işleyişi için bağımsız denetim firmalarının yapmış oldukları denetimin de sorgulanması ve denetim performansının yani denetim kalitesinin ölçülmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Buradan hareketle çalışmanın amacı, literatürde bağımsız denetimde kalite kavramının nasıl incelendiğinin ve araştırmalarda denetim kalitesi göstergeleri olarak hangi temsili değişkenlerden yararlanıldığının teorik dayanakları ile tespit edilmesidir. Çalışmada; bağımsız denetim firmasının büyüklüğü, bağımsız denetim ücreti, bağımsız denetçinin sektöre ait uzmanlığı, tahakkuklar, bağımsız denetim hizmet süresi, denetçi rotasyonu ve denetçi görüşü gibi literatürde denetim kalitesini ölçmek ve değerlendirmek için en çok kullanılan denetim kalite göstergeleri incelenmiştir.