Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Neşe Erdok un Ardahan Oteli İsimli Çalışmasının Göstergebilimsel Çözümlemesi

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Uluslararası Sanat Sempozyumu ve Sergisi, Malatya, Turkey, 15 - 17 October 2015

Figüratif Resimde Bedenin İmgeleştirilmesi Bağlamında Philip Pearlstein Resimleri

Çukurova Üniversitesi 1.Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Adana, Turkey, 8 - 11 April 2015