Türkiye’de Soyut Sanatla İ̇lk Temas ve Türk Soyut Sanatının Biçimsel Nitelikleri


KESER N. , ATAR K. , YILDIRIM S.

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 4 - 05 Mayıs 2018