Education Information

Education Information

 • 1997 - 2002 Doctorate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 1993 - 1997 Postgraduate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 1989 - 1993 Undergraduate

  Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma, Turkey

Dissertations

 • 2007 Postgraduate

  Altın gözlü avcı böcek, Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae) yumurtalarının laboratuvar koşullarında depolanma ve sera koşullarında farklı yöntemlerle salım olanakları

  Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma

 • 2002 Doctorate

  Pamuk beyazsineği Bemisia tabaci (Gennadius) (Homoptera: Aleyrodidae)?nin pamuk bitkisinde dikey dağılımı ve ardışık örnekleme yönteminin geliştirilmesi Sustainable Development

  Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English