Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1994 - 1999 Tıpta Yandal Uzmanlık

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji, Türkiye

 • 1987 - 1993 Tıpta Uzmanlık

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2001 Tıpta Uzmanlık

  Koroner Arter Hastalarında Perkütan Transluminal Koroner Anjiyoplastinin Kalp Atım Hızı Değişkenliği ve Sol Ventrikül Fonksiyonları Üzerine Etkisi

  Çukurova Üniversitesi, Dahili Tıp Bilimleri, Kardiyoloji