Education Information

Education Information

 • 1994 - 1999 Post Doctorate of Medicine

  Cukurova University, Dahili Tıp Bilimleri, Kardiyoloji, Turkey

 • 1987 - 1993 Expertise In Medicine

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2001 Expertise In Medicine

  Koroner Arter Hastalarında Perkütan Transluminal Koroner Anjiyoplastinin Kalp Atım Hızı Değişkenliği ve Sol Ventrikül Fonksiyonları Üzerine Etkisi

  Cukurova University, Dahili Tıp Bilimleri, Kardiyoloji