Education Information

Education Information

 • 1997 - 2003 Doctorate

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme-Muhasebe Anabilim Dalı, Turkey

 • 1995 - 1997 Postgraduate

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

 • 1989 - 1994 Undergraduate

  Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fak., İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Bağımsız ve İç Denetimde Kalite Kontrolü: Bağımsız Denetim Firmaları ve Büyük Sanayi İşletmeleri Üzerinde İki Farklı Saha Araştırması

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 1997 Postgraduate

  Çok Uluslu Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Bu Sorunların Çözümü İçin Yapılan Çalışmalar

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme-Muhasebe Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English