Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

BMP4 mutations as a novel cause of normosmic hypogonadotropic hypogonadism

HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, cilt.91, ss.113-114, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Unusual and early onset IPEX syndrome: a case report

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.61, ss.580-584, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Efficiency of Single Dose of Tolvaptan Treatment During the Triphasic Episode After Surgery for Craniopharyngioma

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, cilt.11, ss.202-206, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hypogonadotropic Hypogonadism due to Novel FGFR1 Mutations

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, cilt.9, ss.95-100, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

CCDC141 Mutations in Idiopathic Hypogonadotropic Hypogonadism

JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, cilt.102, ss.1816-1825, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A CASE OF CONGENITAL GENERALIZED LIPODYSTROPHY TYPE 2 WITH NOVEL BSCL2 GENE MUTATION

HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, cilt.88, ss.141-142, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A RARE CAUSE OF CONGENITAL ADRENAL HYPERPLASIA: CONGENITAL LIPOID ADRENAL HYPERPLASIA

HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, cilt.88, ss.566, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Idiopathic Hypogonadotropic Hypogonadism Caused by Inactivating Mutations in SRA1.

Journal of clinical research in pediatric endocrinology, cilt.8, ss.125-34, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Prevalence of Neisseria meningitidis carriage: a small-scale survey in Istanbul, Turkey

JOURNAL OF INFECTION IN DEVELOPING COUNTRIES, cilt.10, ss.413-417, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Idiopathic Hypogonadotrophic Hypogonadism Caused by Inactivating Mutations in SRA1

HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, cilt.86, ss.58-59, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Urolithiasis Frequency and Risk Factors in Home Ventilated Patients with Tracheostomy

Turkish Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, ss.92-95, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Konjenital Adrenal Hiperplazi Tanılı Hastalarda Hipertansiyon

4. Güney İlleri Çocuk Endokrinolojisi Toplantısı, Adana, Türkiye, 02 Aralık 2017

LHCGR Gen Mutasyonuna Bağlı46, XY Yetersiz Virilize Olgu Sunumu

4.Güney İlleri Çocuk Endokrinolojisi Toplantısı, Türkiye, 02 Aralık 2017

Hipokalsemik Hastada CYP27B1 Mutasyonuna Bağlı Dirençli Rikets Olgusu

4. Güney İlleri Çocuk Endokrinolojisi Toplantısı, Türkiye, 02 Aralık 2017

17-Beta-OHSD Eksikliğine Bağlı Ambiygus Genitale

4. Güney İlleri Çocuk Endokrinolojisi Toplantısı, Türkiye, 02 Aralık 2017

Novel LHCGR Gen Mutasyonuna Bağlı 46,XY Yetersiz Virilizasyon

4. Güney İlleri Çocuk Endokrinolojisi Toplantısı, Türkiye, 02 Aralık 2017

A CASE OF CONGENITAL GENERALIZED LIPODYSTROPHY TYPE 2 WITH NOVEL BSCL2 GENE MUTATION

10th Joint Meeting of Paediatric Endocrinology, PES-APEG-APPES-ASPAE-CSPEM-ESPE-JSPE-SLEP, Washington., Türkiye, 14 - 19 Eylül 2017, cilt.88, ss.1-628

A RARE CAUSE OF CONGENITAL ADRENAL HYPERPLASIA:CONGENITAL LIPOID ADRENAL HYPERPLASIA

10. International Meeting of Pediatric Endocrinology, Washington, Kiribati, 14 - 17 Eylül 2017

İdiyopatik Hipogonadotropik Hipogonadizm’de CCDC141 Mutasyonları

XXI. ULUSAL PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİ VE DİYABET KONGRESİ, Türkiye, 26 - 30 Nisan 2017

Nadir bir Kongenital Adrenal Hiperplazi Nedeni: Konjenital lipoid adrenal hiperplazi

XXI. ULUSAL PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİ VE DİYABET KONGRESİ, Türkiye, 26 - 30 Nisan 2017

Isolated Hypoaldosteronism: A Case Report

2. Ege Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu, Türkiye, 23 - 25 Şubat 2017, cilt.9