Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A "Grey Swan" malignant melanoma: Implantation metastasis on the skin graft donor site

TURKISH JOURNAL OF PLASTIC SURGERY, cilt.28, sa.3, ss.188-191, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A rare septorhinoplasty complication: Unilateral periorbital subcutaneous amphysema

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.44, ss.594-595, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Radial kollateral arter perforatör bazlı propellar flep ile dirsek bölgesi rekonstrüksiyonu

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.43, sa.1, ss.267-268, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pubik Masif Lokalize Lenfödemde Thompson Prosedürünün Uygulanışı

AKDENİZ TIP DERGİSİ, sa.2, ss.123-126, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Use of Thompson Procedure in Pubic Massive Lymphedema

Akdeniz Medical Journal, cilt.3, sa.2, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Assessment of long term patient satisfaction in orthognathic surgery

medical science and discovery, cilt.3, sa.4, ss.171-177, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tüp Flep ile Heliks Onarımı

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 41. Ulusal Kurultayı, Samsun, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2020

Dermatofibrosarkom protuberans eksizyonu ve keystone ada perforatör flebi ile sırt defekti rekonstrüksiyonu

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 42. Ulusal Kurultayı, Türkiye, 20 - 25 Ekim 2020

Pulslu elektromanyetik alanın sıçan yanık modeli üzerindeki etkisi

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 41. Ulusal Kurultayı, Türkiye, 26 - 30 Kasım 2019

Dudak tümörlerinin eksizyonuna bağlı oluşan geniş defektlerde Bernard-Webster flebinin kullanımı

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 41. Ulusal Kurultayı, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2019

Nadir bilateral Tessier cleft 3: vaka sunumu ve cerrahi yaklaşım

Dudak Damak Yarıkları Derneği 6.Uluslararası Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Kasım 2019

Sağ alt ekstremite uylukbölgesini kaplayan dev nörofibrom –Olgu sunumu

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve EstetikCerrahi Derneği 42. Ulusal Kurultayı, Samsun, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2019

tek taraflı dudak yarıklarında tennison-randall tekniği

dudak damak yarıkları derneği 6. uluslararası kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Kasım 2019, ss.10

Tessier no:7 kleft olan iki olguda dış kulak yolu klefti onarımı

dudak damak yarıkları derneği 6. uluslararası kongresi, Antalya, Türkiye, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Kasım 2019, ss.20

Tek yumurta ikizlerinde yarık dudak damak deformitesi: olgu sunumu

dudak damak yarıkları derneği 6. uluslararası kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Kasım 2019, ss.20

NADİR BİLATERAL TESSİER CLEFT 3: VAKA SUNUMU VE CERRAHİ YAKLAŞIM

dudak damak yarıkları derneği 6. uluslararası kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Kasım 2019, ss.12

Tek taraflı komplet yarık dudak burun deformitesi onarımı

dudak damak yarıkları derneği 6. uluslararası kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Kasım 2019, ss.20

The healing effect of pulsed electromagnetic field on rat burn model.

3rd International Congress on Advances in Bioscience and Biotechnology (ICABB), 10 - 14 Temmuz 2019

pediatrik hastalarda maksillofasial travmalara yaklaşımımız

türk plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği 40.ulusal kurultayı, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2018

alt ekstremite kompleks defektlerinde serbest flebe alternatif hayat kurtarıcı bir flep: sural flep

türk plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği 40. ulusal kurultayı, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2018

tam kalınlıkta olmayan deri grefti donör alanında malign melanom gelişimi: olgu sunumu

türk plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği 40.ulusal kurultayı, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2018

insan ısırığına bağlı kulak 1/3 kaybının retroauricular flep ile rekonstrüksiyonu: olgu sunumu

türk plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği 40.ulusal kurultayı, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2018

laparoskopik cerrahi yardımlı erkekten kadına cinsiyet değişikliği

türk plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği 40.ulusal kurultayı, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2018

tek taraflı dudak yarıklarında tennison-randall tekniği

türk plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği 40.ulusal kurultayı, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2018

upper and lower extremity soft and bone reconstruction after sarcoma excision

4.Congress of APFSRM Asian pasific federations of societes for microsurgery, 9 - 13 Mayıs 2018

kronik yara yönetimi

yara yönetimi ve güncel tedavi yaklaşımları sempozyumu, Adana, Türkiye, 23 Nisan 2018

Hayvan Isırığı Sonrasında Oluşan Geniş Skalp Defektinin Onarımı: Olgu sunumu

39. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kurultayı, Türkiye, 11 - 14 Ekim 2017

Yanık Kontraktürüne Bağlı Kübital Bölge Defektinin Serbest Stil Perforatör Fleple Onarımı

39. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kurultayı, Türkiye, 11 - 14 Ekim 2017

meningomyelosel vakalrında perforatör ve perforatör bazlı fleplerle onarım

39. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kurultayı, Türkiye, 11 - 14 Ekim 2017

dudak damak yarığı hastalarında ortognatik cerrahi

4. international congress of turkish cleft lip and palate society, izmir/çeşme, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017

Radial Kollateral Arter Perforator Bazlı Propellar Flep İle Dirsek Bölgesi Rekonstrüksiyonu Bir Olgu Sunumu

38.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kurultayı, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2016

Trapezius Perforatör Flep ile Posterior Servikal Bölge Onarımı

38.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kurultayı, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2016

Aplasia Cutis Congenita nın Farklı Klinik Varyasyonu Setleis Sendromu Aslanyüz

38.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kurultayı, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2016

Meme Yerleşimli Pleksiform Neurofibromatosis Olgusunda İmplant İle Meme Rekonstrüksiyonu

38.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kurultayı, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2016

Venöz Ülserde Alt Ekstremite Kurtarma Amaçlı Serbest Miyokütan Latissimus Dorsi Flebi İle Onarım

38.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kurultayı, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2016

Nadir Görülen Bilateral Tessier Cleft 3 Vakasına Cerrahi Yaklaşım

38.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kurultayı, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2016

Pektoralis Major Osteomiyokütan Flep İle Mandibula Rekonstrüksiyonu Olgu Sunumu

38.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kurultayı, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2016

Fasiyal Arter Perforatör Ada Flebi ile Alt Dudak Rekonstrüksiyonu

38.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kurultayı, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2016

Perforatör Bazlı Hatched Flebin Alt Ekstremite Göğüs Önduvar ve Baş Boyunda Kullanımı

38.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kurultayı, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2016

Bipediküllü Nörofasyokutan Flep İle Vulva Rekonstrüksiyonu

38.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kurultayı, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2016

Pediatrik Yanık Hastalarda Erken ve Geç Dönem Serbest Flep Uygulamaları

38.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kurultayı., Türkiye, 27 - 30 Eylül 2016

Tessier Cleft Sıfır Burun Deformitelerine Yönelik Cerrahi Yaklaşımlar

38.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kurultayı, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2016

Pediküllü Anterolateral Uyluk Perforatör Flebi ile Alt Abdomen Onarımı

38.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kurultayı, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2016

Konjenital Unilateral Maksillo Mandibula Zigomatik Füzyon Olgusu Olgu Sunumu ve Literatür Taraması

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2013

Suprapubik Masif Lenfödem Olgusu Abdominal Dermal Flebin Suprapubik Lenfödem Cerrahisindeki Kullanımı

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultay, Türkiye, 31 Ekim - 04 Kasım 2012

Epilepsi Nöbeti Sırasında Yanan Hastalarımızda İnsidans ve Farklı Bir Etyolojik Neden: Tandır Yanıkları

33. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 14 - 18 Eylül 2011, sa.0

Kitap & Kitap Bölümleri

Dilde Dev Bir Hemanjiomun Cerrahi Tedavisi

Cerrahi Branşlarda Görülen Nadir Vakalar, Genişol İncinur, Coşkun Ebru İnci, Ekmekyapar Muhammed, Gökçe Hasan, Editör, Akademisyen, Ankara, ss.1-6, 2020

Alt Ekstremitede Açıkta İzlenen Damarın Kas Flebi ile Sarılarak Kurtarılması

Cerrahi Branşlar İçin Nadir Vakalar, Anılır Ender, Editör, akademisyen, Ankara, ss.387-392, 2019