Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Nadir bir septorinoplasti komplikasyonu: tek taraflı periorbital subkutanöz amfizem

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.44, ss.594-595, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Pubik Masif Lokalize Lenfödemde Thompson Prosedürünün Uygulanışı

AKDENİZ TIP DERGİSİ, ss.123-126, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Assessment of long term patient satisfaction in orthognathic surgery

medical science and discovery, cilt.3, ss.171-177, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tessier no:7 kleft olan iki olguda dış kulak yolu klefti onarımı

dudak damak yarıkları derneği 6. uluslararası kongresi, Antalya, Türkiye, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Kasım 2019, ss.20

Tek taraflı komplet yarık dudak burun deformitesi onarımı

dudak damak yarıkları derneği 6. uluslararası kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Kasım 2019, ss.20

tek taraflı dudak yarıklarında tennison-randall tekniği

dudak damak yarıkları derneği 6. uluslararası kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Kasım 2019, ss.10

NADİR BİLATERAL TESSİER CLEFT 3: VAKA SUNUMU VE CERRAHİ YAKLAŞIM

dudak damak yarıkları derneği 6. uluslararası kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Kasım 2019, ss.12

Tek yumurta ikizlerinde yarık dudak damak deformitesi: olgu sunumu

dudak damak yarıkları derneği 6. uluslararası kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Kasım 2019, ss.20

alt ekstremite kompleks defektlerinde serbest flebe alternatif hayat kurtarıcı bir flep: sural flep

türk plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği 40. ulusal kurultayı, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2018

tam kalınlıkta olmayan deri grefti donör alanında malign melanom gelişimi: olgu sunumu

türk plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği 40.ulusal kurultayı, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2018

pediatrik hastalarda maksillofasial travmalara yaklaşımımız

türk plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği 40.ulusal kurultayı, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2018

laparoskopik cerrahi yardımlı erkekten kadına cinsiyet değişikliği

türk plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği 40.ulusal kurultayı, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2018

insan ısırığına bağlı kulak 1/3 kaybının retroauricular flep ile rekonstrüksiyonu: olgu sunumu

türk plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği 40.ulusal kurultayı, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2018

tek taraflı dudak yarıklarında tennison-randall tekniği

türk plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği 40.ulusal kurultayı, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2018

upper and lower extremity soft and bone reconstruction after sarcoma excision

4.Congress of APFSRM Asian pasific federations of societes for microsurgery, 9 - 13 Mayıs 2018

kronik yara yönetimi

yara yönetimi ve güncel tedavi yaklaşımları sempozyumu, Adana, Türkiye, 23 Nisan 2018

Yanık Kontraktürüne Bağlı Kübital Bölge Defektinin Serbest Stil Perforatör Fleple Onarımı

39. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kurultayı, Türkiye, 11 - 14 Ekim 2017

Hayvan Isırığı Sonrasında Oluşan Geniş Skalp Defektinin Onarımı: Olgu sunumu

39. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kurultayı, Türkiye, 11 - 14 Ekim 2017

meningomyelosel vakalrında perforatör ve perforatör bazlı fleplerle onarım

39. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kurultayı, Türkiye, 11 - 14 Ekim 2017

dudak damak yarığı hastalarında ortognatik cerrahi

4. international congress of turkish cleft lip and palate society, izmir/çeşme, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017

Epilepsi Nöbeti Sırasında Yanan Hastalarımızda İnsidans ve Farklı Bir Etyolojik Neden: Tandır Yanıkları

33. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 14 - 18 Eylül 2011, no.0

Kitap & Kitap Bölümleri

alt ekstremitede açıkta izlenen damarın kas flebi ile sarılarak kurtarılması

cerrahi branşlar için nadir vakalar, Anılır E., Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.387-392, 2019