Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Şiddet Uygulayan Erkeklere Yönelik Psikoeğitim Programının Etkililiğinin İncelenmesi

10. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 28 October 2022, pp.811-818 Sustainable Development

Eşine Şiddet Uygulayan Erkeklere Yönelik Psiko-Eğitim Programının Geliştirilmesi

23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 15 June 2022, pp.1-597 Sustainable Development

Repertory Grid Analysis as a Group Practice Assessment Method

FEPTO RC Meeting: New Horizons Through Changing Perspectives - Research and Innovation in Psychodrama, İstanbul, Turkey, 5 - 08 March 2020, pp.13-14

Psychodrama with Disadvantaged Early-Adolescents

FEPTO RC Meeting: New Horizons Through Changing Perspectives - Research and Innovation in Psychodrama, İstanbul, Turkey, 5 - 08 March 2020, pp.8-9

Duygu Odaklı Terapi Yaklaşımına Dayalı Psikoeğitim Programının Etkililiğinin Repertuar Ağı Tekniği ile İncelenmesi

IX. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.222-223

Okul Uygulamaları ile Süpervizörlerin Rol ve İşlevlerinin Psikolojik Danışman Adaylarının Mesleki Gelişimindeki Rolü

IX. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.224-225

Who am I? Psychodrama Experience with Adolescents

FEPTO RC Meeting: Beyond Numbers and Words Measuring & Understanding Psychodrama, Viyana, Austria, 10 - 13 October 2019, pp.10

Romantik İlişki Becerileri Psikoeğitim Programının İlişki Doyumu Üzerindeki Etkisi:Bir Pilot Çalışma

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.11

Eğitim Kurumlarında Duygusal İstismar ve Yansımaları: Nitel Bir Çalışma

3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, Ordu, Turkey, 30 September - 03 October 2018, pp.107

Yurt İçi ve Yurt Dışı Alan Yazın Bağlamında Bir Gözden Geçirme: Okulda Duygusal İstismar

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.351

Ortaokul Öğrencilerinin Okul İklimi Algısı

13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Turkey, 07 October 2017 - 09 October 2015, pp.487-490

Psychological Resilience as the Predictor of Life Satisfaction Among Turkish LGB Individuals

2017 International Conference on Gender Studies, Warszawa, Poland, 01 July 2017, pp.51

Lise Öğrencilerinin Kariyer Uyumlarının Yaşam Doyumlarına Etkisinin İncelenmesi

2.Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2017

Anne Adaylarının Annelik Rolüne İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2017, pp.158-159

Küçük Çocuklu Aileler: Değişimin Yansımaları

2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2017, pp.108-109

Çalışan Annelerin Evlilik Algısı

2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2017, pp.156-157

Çalışan Annelerin Evlilik Yaşamları

2.Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2017

Attitude Scale Towards E-Psychological Counseling (Astepc): Validity and Reliability Study

26. International conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.3075-3077

Çiftlerde Evlilik Algısı

13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Turkey, 7 - 09 October 2015, pp.272

Books & Book Chapters

General Principles of Large Group Sociodrama

in: Sociodrama in Changing World, Mehmet Can Ger, Editor, Pan Yayıncılık, İstanbul, pp.156-174, 2022

Acil Durumlarda Psikolojik İlk Yardım

in: Erken Çocuklukta Güvenlik, Aslan Durmuş, Emen Parlatan Meltem, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.175-200, 2022

Okul PDR Hizmetlerinde Yönetim ve Organizasyonu, Mesleki ve Etik Konular

in: Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Doç. Dr. Seval Kızıldağ Şahin, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.383-413, 2021

Frozen Grief

in: Ambiguous Loss, Bircan Kırlangıç Şimşek, Editor, Bilim ve Sanat Kitabevi, Cambridge, pp.1-176, 2021

Covid 19 Pandemi Sürecinde Yaşam Doyumu, Psikolojik Sağlamlık ve Algılanan Stres

in: Güncel Psikoloji Araştırmaları II, İsmail Sanberk, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, pp.1-20, 2021

My Husband Is a Locomotive: Client-Generated Metaphors and Metaphor Therapy

in: Metaphor Therapy: Using Client Generated Metaphors In Psychotherapy, Bircan Kırlangıç Şimşek, Editor, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, pp.27-42, 2021

Stres Yönetiminde Güçlükler

in: CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURUNUN VE FAİLİNİN TEDAVİ PLANLAYICISI, DSM-5 İLE GÜNCELLENMİŞ, Koçtürk, Nilüfer, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.233-240, 2020

Metrics

Publication

48

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Project

3
UN Sustainable Development Goals