Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2011 - 2017 Doktora

  Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Türkiye

 • 2008 - 2011 Yüksek Lisans

  Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Türkiye

 • 2005 - 2008 Lisans Çift Anadal

  Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Türkiye

 • 2004 - 2008 Lisans

  Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2017 Doktora

  Metal ve Metalize Filamentlerin Halılarda Kullanımı

  Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği

 • 2011 Yüksek Lisans

  Tekstüre İplikçiliğinde Uygulanan Puntalama İşlemi ve Puntalama İşlemine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi

  Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2019Denetim Dokümanları (Bölüm 2)

  Kalite Yönetimi , Türk Akreditasyon Kurumu

 • 2019İletişim Becerileri ve İkna Teknikleri Eğitim

  Kalite Yönetimi , Türk Akreditasyon Kurumu

 • 2019Deney Raporları, Kalibrasyon Sertifikaları, Tıbbi Analiz Raporlarının İncelenmesi

  Kalite Yönetimi , Türk Akreditasyon Kurumu

 • 2019Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Aktiviteleri Eğitimi

  Kalite Yönetimi , Türk Akreditasyon Kurumu

 • 2019Metrolojik İzlenebilirlik Eğitimi

  Kalite Yönetimi , Türk Akreditasyon Kurumu

 • 2019Risk Temelli Yaklaşım Eğitimi

  Kalite Yönetimi , Türk Akreditasyon Kurumu

 • 2019ISO Guide 30-31-33-35 Eğitimi

  Kalite Yönetimi , Türk Akreditasyon Kurumu

 • 2018TS EN ISO/IEC 17025:2017 Denetiçi Eğitimi

  Kalite Yönetimi , Türk Akreditasyon Kurumu

 • 2017ISO 17034 Referans Malzeme Üreticilerinin Yeterliliği İçin Şartlar Eğitimi

  Kalite Yönetimi , Türk Akreditasyon Kurumu

 • 2017Teknik Uzman Bilgilendirme/Oryantasyon Eğitimi

  Kalite Yönetimi , Türk Akreditasyon Kurumu

 • 2016TS EN ISO/IEC 17025?e ait İç Denetçi Eğitimi

  Kalite Yönetimi , Türk Akreditasyon Kurumu

 • 2016TS EN ISO/IEC 17025 Eğitimi

  Kalite Yönetimi , Türk Akreditasyon Kurumu

 • 2015Girişimcilik Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Çukurova Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • 2015Risk Değerlendirme Semineri

  İş Sağlığı ve Güvenliği , Ç.Ü.İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

 • 2013İş Güvenliği Uzmanı (C Sınıfı)

  İş Sağlığı ve Güvenliği , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı