Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Nesilsel Hesaplama

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ , vol.10, no.1, pp.160-172, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

VERGİLEMEDE ARTAN ORANLILIĞIN ÖLÇÜLMESİ: DOLAYLI-DOLAYSIZ VERGİLEMEDE TÜRKİYE ANALİZI

VIII. YILDIZ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 23 December 2021

Political Determinants of Social Expenditures in Greece: An Empirical Analysis

8TH INTERNATIONAL CONFERENCE INTERNATIONAL BUSINESS, Thessaloniki, Greece, 18 - 21 May 2017

VERGİ TAKOZU, ASGARİ ÜCRET VE İSTİHDAM:TÜRKİYE ÖRNEĞİ

INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND CULTURAL STUDIES, 6 - 10 October 2016 Sustainable Development

Specifying Quality of Governance in Transıtıon Economies with Cluster Analysis

8th International Conference on Economics, Finance and Management Outlooks, 12 - 13 November 2016

Corruption around the World A Multivariate Investigation

8th International Conference on Economics, Finance and Management Outlooks, Singapore, Singapore, 12 - 13 November 2016, vol.8, pp.12 Sustainable Development

Specifying Qualıty of Governance in Transıtıon Economies with Cluster Analysis

8th International Conference on Economics, Finance and Management Outlooks, Singapur, Singapore, 12 - 13 November 2016, vol.8, pp.13

Olivera-Tanzi Etkisi: Türkiye Üzerine Uygulamalı Bir Analiz

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series, Pirlepe, Macedonia, 28 - 30 October 2016, pp.279-287

Vergi Takozu, Asgari Ücret ve İstihdam: Türkiye Örneği

International Conference on Humanities and Cultural Studies, Prag, Czech Republic, 6 October - 10 December 2016 Sustainable Development

Estimating Value Added Tax Gap in Turkey

13th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Barselona, Spain, 14 - 16 April 2016, pp.437-445

ESTIMATING VALUE ADDED TAX GAP IN TURKEY

13th International Scientific Conference on Economic and Social Development (ESD), Barcelona, Spain, 14 - 16 April 2016, pp.437-445 identifier

Mali Kurallar Yaratıcı Muhasebe ve Mali Saydamlık Geçiş Ekonomileri Üzerine Bir Değerlendirme

International Conference on Eurasian Economies 2015, Kazan, Russia, 9 - 11 September 2015, pp.527-533

Policy  Coherence,  Effectiveness, Openness and Participation  in European Union

Second  International  Conference  on  eGovernment  and  eGovernance, Antalya, Turkey, 10 - 14 March 2010, pp.89-98

Yerel Yönetimlerin Finansman Sorunlarına Yatay Mali Denkleştirme Yaklaşımı

2.  Ulusal  Yönetim  ve  Ekonomi  Bilimleri  Konferansı, İzmir, Turkey, 17 - 20 September 2009, vol.2, pp.371-378

A Social Accounting Matrix for the Turkish Economy

Second International Conference on Social Sciences, İzmir, Turkey, 10 - 14 September 2009, pp.49-58

Bilim ve Teknoloji Parklarının Bölgesel Kalkınmaya Etkileri ve Teşvikler Açısından Değerlendirilmesi

Üniversite­ Sanayi  İşbirliği  Ulusal  Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 June 2008, pp.363-375

Geçiş Ekonomilerinde Maliye Politikalarına Anayasal İktisat Yaklaşımı

Beşinci Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Celalabat, Kyrgyzstan, 11 - 13 June 2007, pp.1117-1126

Geçiş Ekonomilerinde Maliye Politikası Uygulamalarına Anayasal İktisat Yaklaşımı

5. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Celalabat, Kyrgyzstan, 11 - 13 June 2007, pp.1117-1127 Creative Commons License

Kayıt Dışı Ekonomi ve Yolsuzluk Çerçevesinde Kayıt Dışı Devletin Ortaya Çıkışı

5. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Celalabat, Kyrgyzstan, 11 - 13 June 2007, pp.1109-1115 Creative Commons License Sustainable Development

Books & Book Chapters

Bütçe Açığı

in: Türkiye Ekonomisi (Kuram-Tarih-Politika), İrfan Kalaycı, Editor, Divan Yayınevi, pp.379-420, 2020

Corruption in OECD Countries: Cluster Analysis

in: Strategic Approaches in Social Sciences II, Virlanuta Florina Oana Virlanuta, Yatbaz Ayhan, Editor, LAP Lambert Academic Publishing, pp.94-108, 2018

Fiscal Rules, Creative Accounting, and Fiscal Transparency: An Evaluation on the Transition Economies

in: Eurasian Economies in Transition, Gencer A.H., Sözen İ., Sari S., Editor, Cambridge International Scholars Publications, Newcastle Upon Tyne, pp.235-247, 2017 Creative Commons License

Kriz  Kuramları, Modelleri ve Tarihsel Süreçte Krizler

in: Küresel Kriz ve Türkiye, Seyfi Karahan, Editor, Karahan Kitapevi Yayınları, Adana, pp.1-37, 2010

Other Publications

Metrics

Publication

80

Citation (WoS)

6

H-Index (WoS)

1

Project

10

Thesis Advisory

7

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals