Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Küresel Yerinden Edilmiş Nüfus ve Almanya’daki Suriyeli Mülteciler

International Migration and Migrant Experience Throughout History, İzmir, Turkey, 12 - 14 December 2019 Sustainable Development

Bir Göç Ülkesi Olma Yolunda Türkiye’xxde Suriyeli Mülteciler ve Entegrasyonları Meselesi

Mülteci İş Gücü ve Bölgeye Yansımaları Sempozyumu, Adana, Turkey, 23 March 2018 Sustainable Development

The Others as One of the Main Pillars for Populist Discourse

Symposium on Political Masculinities and Populism, Landau, Germany, 1 - 03 December 2017, pp.9-10

Geçicilik Sorunsalı Bağlamında Suriyeli Mülteciler

8. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 December 2016 Sustainable Development

An Attempt For Redefining Femicide in Turkey Revolt Killing

1st International Women Congress, Ankara, Turkey, 14 - 16 November 2016

Radicalization and Possibility of Europe Becoming as an Extension of the Middle East

9th International Conference State and Society in Europe, Craiova, Romania, 25 October - 02 November 2016, vol.2, pp.98-99

Social Change and Cultural Identity of Mhalmies

The Seminar for Semitic and Arabic Studies, Berlin, Germany, 19 May 2016

Gecekondu Bölgelerinde Mekan Kimliği ve Aidiyet Duygusu Kadifekale ve Gümüşpala Karşılaştırması

I. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, Eskişehir, Turkey, 16 - 17 April 2015, vol.4, pp.1073-1093

Biological Determination of Ethnic Identity and Social Integration Gypsy Groups in Turkey

international Conference of the ISA RC54 The Body in the Social Sciences, ROMA, Italy, 27 - 28 November 2015

Türkiye deki Suriyeli Sığınmacılar ve Entegrasyon Meselesi Adana Mersin Örneği

14, Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 25 November 2015

Challenges to the Integration of Syrian Refugees Living in Urban Turkey

MESA 48th Annual Meeting, Washington, Kiribati, 22 - 25 November 2014 Sustainable Development

Syrian Refugees in Turkey and Their Integration

Conference, Lizbon, Portugal, 27 January 2014 Sustainable Development

Bir Bataklık Olarak Namusun Temizlenmesi Mefhumu

Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 - 28 April 2012, vol.1, pp.5-11

Türkiye deki Gecekondu Bölgelerinin Ekonomik Bütünleşme Süreçlerinde Mekan Faktörü

8. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 31 October 2010, pp.1486-1495

Mhalmy community and its Culture

5th Symposium Suryoye I-Suryoye, Berlin, Germany, 8 - 10 October 2010

Mhalmoye Language and Multiculturalism

3.th Symposium Suryoye I-Suryoye, Königswinter, Germany, 3 - 05 November 2006

Books & Book Chapters

Midyat ta Etnik Gruplar

Yaba Yayınları, İstanbul, 2015

Öğretmen İşsizliği ve Dershane Öğretmenliği: Atanan ve Atanmayan Öğretmenlerin Uyarlanma Biçimleri

in: Kamusal Eğitime Tehdit Dershaneler, Kemal İnal, Nevzat Samet Baykal, Editor, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, pp.261-324, 2014

Mhalmies, Language and Multiculturalism

in: Ausgewahlte Beitrage zur aramaischen Sprache Geschichte und Kultur, Shabo Talay, Editor, Gorgias Press, New Jersey, pp.109-120, 2008

Çokkültürlülük, Etnisite ve Dil: Midyat Araştırması Örneği

in: Makalelerle Mardin Eğitim Kültür Edebiyat, İbrahim Özcoşar, Editor, Mardin Tarihi İhtisas Kütüphanesi Yayınları, Mardin, pp.263-270, 2007