? Kentsel Ayrışma ve Mekansal Kümelenme Biçimleri. [Urban Segregation and Spatial Clustering Forms] İdealkent, Kent Araştırmaları Dergisi,


ÇETİN İ.

İDEALKENT, ss.160-186, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: İDEALKENT
  • Sayfa Sayıları: ss.160-186

Özet

Bu makale kentsel ayrışmayı ve bu ayrışma temelinde ortaya çıkan mekânsal kümelenme biçimlerini incelemektedir. Başta ekonomik sebepler olmak üzere, etnik, dini ve mezhepsel gibi siyasal ve kültürel nedenler neticesinde parçalanan şehirlerde kentsel ayrışma kaçınılmaz bir sonuç olabilmekte, bu ise sınıf, etnik kimlik, dini kimlik, bölgesel köken gibi değişik kategorilere mensup bireylerin oluşturdukları mekânsal kümelenmeler ortaya çıkarabilmektedir. Makalede ayrıntılı şekilde izah edilmeye çalışan bu kümelenme biçimleri şunlardır: Slum, getto, enklav ve banliyö. Bu kavramlar aynı zamanda Türkiye’nin kendine özgü bir kentsel kümelenme biçimi olan gecekondu kavramıyla karşılaştırılmakta, aralarındaki benzerlik ve farklılıklar tartışılmaktadır. Dolayısıyla, bu makale dünya literatüründe kentsel ayrışma ve kümelenme üzerine yazılıp çizilenler üzerine genel bir değerlendirme yapmasının yanı sıra, kentsel ayrışmayı mesele edinen Türkiye’deki kent çalışmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 

 

Anahtar Kavramlar: Kentsel Ayrışma, Mekânsal Kümelenme, Slum, Getto, Enklav, Banliyö, Gecekondu, Neo-Liberalizm

This article examines urban segregation and forms of spatial clustering caused by urban segregation. Urban segregation seems to be an inevitable outcome due an urban landscape fragmented by economic relations and inequalities as well as ethnic, religious, political and cultural differences. This trend results in creation of urban zones by individuals who identify themselves with various class, religious, and regional identities. This article discusses the following forms of urban segregation in detail: slum, ghetto, enclave and suburb. These concepts are also compared with gecekondu, the peculiar form of urban clustering in Turkey, and the differences and similarities between them are discussed. Hence, this article, in addition to evaluating the world literature on urban segregation and concentration, also seeks to contribute urban studies in Turkey that tackle with these questions.

 

Keywords: Urban Segregation, Spatial Clustering, Slum, Ghetto, Suburp, Enclave, Gecekondu, Neo-Liberalism