Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KANSER ERKEN TANISINDA YENİ MİKRORNA BELİRTEÇLERİNİN KEŞFİ

2. ÇUKUROVA HEPATOSELÜLER KARSİNOMA KONGRESİ, Adana, Türkiye, 23 - 25 Şubat 2018