Education Information

Education Information

 • 2014 - 2017 Postgraduate

  Cukurova University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Tıp Bilimleri, Turkey

 • 2014 - 2017 Postgraduate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik, Turkey

 • 2011 - 2014 Undergraduate Double Major

  Cukurova University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya, Turkey

 • 2010 - 2013 Undergraduate

  Cukurova University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik, Turkey

 • 2008 - 2010 Undergraduate

  Kütahya Dumlupinar University, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik, Turkey

Dissertations

 • 2017 Postgraduate

  Torasik aorta uygulanan pulslu manyetik alanın apoptotik etkilerinin kasılma parametreleri üzerinden incelenmesi / Investigation of apoptotic effects of thoracic aortic pulsed magnetic field with contraction parameters

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

 • 2017 Postgraduate

  Hadronik ileri kalorimetre (HF)'de kullanılan QIE10 kartlarının Pedestal, CapID, ICI testleri

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English