Araştırma Alanları

  • Kimya Mühendisliği ve Teknolojisi

  • Kimyasal Teknolojiler

  • Kimya

  • Fizikokimya

  • Nanokompozitler

  • Termodinamik

  • Temel Bilimler

  • Mühendislik ve Teknoloji