Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İ.B.B ATATÜRK KİTAPLIĞI K 1565 NUMARADA KAYITLI ŞİİR MECMUASININ NAZİRELER KISMI ÜZERİNE

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, ss.91-113, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Askerlik Terimi Olaraktil/tıl/dil ile Kurulan Unutulmuş Deyimler

International Journal of Language Academy, ss.40-73, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Seyyid Vehbî'nin Divanında Yer Almayan Bir Kasidesi

TURKISH STUDIES, ss.299-314, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İntihar Kültürü ve Ferhad'ın İntiharının Divan Şiiri Aşk Anlayışına Etkileri

TURKISH STUDIES, ss.460-484, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Risâletü'n-Nushiyye'de Tahkiyevî Unsurlar

TURKISH STUDIES, ss.485-521, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tecride Gizlenen Anlatıcı ve Divan Şiiri Anlatıoı Tipolojisinde Yeni Tipler

TÜRK KÜLTÜRÜ İNCELEMELERİ DERGİSİ, ss.165-186, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Sakiname Var Ramazaniyede Fahriyeden İçeri: Hasb-i Hal-i Hayri

Journal of Turkish Studies, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çobanlıktan Valiliğe, Valilikten Asiliğe: Varvari Ali Paşa ve Makâlatı

İlmî Araştırmalar Dergisi, cilt.22, ss.111-134, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslam Felsefesi ve Kelamının Divan Şiirine Yansımaları: Tevhit Kasidelerinde İsbat-ı Vacib

The Journal of Ottoman Studies (Osmanlı Araştırmaları), cilt.26, ss.47-82, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Divan Şiirinde Sıhhat-nâmeler

Türk Kültürü İncelemeleri, cilt.14, ss.101-130, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eski Türk Edebiyatında Mevlana ve Mevlana Methiyelerinde Mevlevî Ayinleriyle İlgili Unsurlar

Journal of Academic Studies of Turkish-Islamıc Civilization (Akademik Araştırmalar), ss.149-178, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Divan Şiirinde Sıhhat-nameler

TÜRK KÜLTÜRÜ İNCELEMELERİ DERGİSİ, cilt.14, ss.101-130, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Divan Şairlerinin Gözüyle Mevlevî Mekanları

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.14, ss.281-298, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Âhi Evrân-ı Velî'nin Menkıbevî Kişiliği

Ahilik Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.23-37, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Divan Şiirinde İntihar (Aşk Ölmekle Başlar)

Türk Edebiyatı, ss.10-15, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hanife Dilek Batislam-Hasbıhâl-i Sâfî

Türk Dili, ss.619-621, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Osmanlı Memurunun Hâl-i Pür Melâli:Sergüzeşt-i İstolçevî

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.13, ss.151-166, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mine Mengi-Divan Şiiri Yazıları

İlmî Araştırmalar Dergisi, ss.183-186, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Divan Şiirinde Nazım Şekilleri Üzerine

Türk Dilinin ve Edebiyatının Sorunları ve Çözümleri Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Kasım 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

Osmanlıca

Karahan Kitabevi Yayınları, Adana, 2018

Türk Edebiyatında Manzum Tevhidler

Kesit Yayınları, İstanbul, 2016

Eski Türk Edebiyatında Nazım Şekilleri-Edebi Türler

BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE TÜRK EDEBİYATINDA TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ, Ömür Ceylan , Editör, Kesit, İstanbul, ss.191-468, 2011

Mevlânâ Methiyeleri

Kriter Yayınları, İstanbul, 2009

Diğer Yayınlar