Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İ.B.B ATATÜRK KİTAPLIĞI K 1565 NUMARADA KAYITLI ŞİİR MECMUASININ NAZİRELER KISMI ÜZERİNE

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.55, pp.91-113, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Askerlik Terimi Olaraktil/tıl/dil ile Kurulan Unutulmuş Deyimler

International Journal of Language Academy, pp.40-73, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Seyyid Vehbî'nin Divanında Yer Almayan Bir Kasidesi

TURKISH STUDIES, pp.299-314, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

İntihar Kültürü ve Ferhad'ın İntiharının Divan Şiiri Aşk Anlayışına Etkileri

TURKISH STUDIES, no.15, pp.460-484, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Risâletü'n-Nushiyye'de Tahkiyevî Unsurlar

TURKISH STUDIES, pp.485-521, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tecride Gizlenen Anlatıcı ve Divan Şiiri Anlatıoı Tipolojisinde Yeni Tipler

TÜRK KÜLTÜRÜ İNCELEMELERİ DERGİSİ, no.20, pp.165-186, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Sakiname Var Ramazaniyede Fahriyeden İçeri: Hasb-i Hal-i Hayri

Journal of Turkish Studies, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çobanlıktan Valiliğe, Valilikten Asiliğe: Varvari Ali Paşa ve Makâlatı

İlmî Araştırmalar Dergisi, vol.22, pp.111-134, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

İslam Felsefesi ve Kelamının Divan Şiirine Yansımaları: Tevhit Kasidelerinde İsbat-ı Vacib

The Journal of Ottoman Studies (Osmanlı Araştırmaları), vol.26, pp.47-82, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Divan Şiirinde Sıhhat-nâmeler

Türk Kültürü İncelemeleri, vol.14, pp.101-130, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eski Türk Edebiyatında Mevlana ve Mevlana Methiyelerinde Mevlevî Ayinleriyle İlgili Unsurlar

Journal of Academic Studies of Turkish-Islamıc Civilization (Akademik Araştırmalar), no.2, pp.149-178, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Divan Şiirinde Sıhhat-nameler

TÜRK KÜLTÜRÜ İNCELEMELERİ DERGİSİ, vol.14, pp.101-130, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

İslam Felsefesinin ve Kelamının Divan Şiirine Yansımaları Tevhid Kasidelerinde İsbat ı Vacib

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, vol.27, pp.47-82, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Âhi Evrân-ı Velî'nin Menkıbevî Kişiliği

Ahilik Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.23-37, 2005 (Other Refereed National Journals)

Divan Şairlerinin Gözüyle Mevlevî Mekanları

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.14, no.2, pp.281-298, 2005 (International Refereed University Journal)

Divan Şiirinde İntihar (Aşk Ölmekle Başlar)

Türk Edebiyatı, no.378, pp.10-15, 2005 (Other Refereed National Journals)

Hanife Dilek Batislam-Hasbıhâl-i Sâfî

Türk Dili, no.634, pp.619-621, 2004 (Other Refereed National Journals)

Bir Osmanlı Memurunun Hâl-i Pür Melâli:Sergüzeşt-i İstolçevî

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.13, no.1, pp.151-166, 2004 (International Refereed University Journal)

Mine Mengi-Divan Şiiri Yazıları

İlmî Araştırmalar Dergisi, no.11, pp.183-186, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Divan Şiirinde Nazım Şekilleri Üzerine

Türk Dilinin ve Edebiyatının Sorunları ve Çözümleri Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 11 - 13 November 2011

Books & Book Chapters

Osmanlıca

Karahan Kitabevi Yayınları, Adana, 2018

Türk Edebiyatında Manzum Tevhidler

Kesit Yayınları, İstanbul, 2016

Eski Türk Edebiyatında Edeb Türler

in: Başlangıçtan Günümüze Tür ve Şekil Bilgisi, Ömür Ceylan, Editor, Kesit, İstanbul, pp.293-473, 2012

Eski Türk Edebiyatında Nazım Şekilleri-Edebi Türler

in: BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE TÜRK EDEBİYATINDA TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ, Ömür Ceylan , Editor, Kesit, İstanbul, pp.191-468, 2011

Mevlânâ Methiyeleri

Kriter Yayınları, İstanbul, 2009

Other Publications