Education Information

Education Information

 • 2001 - 2006 Doctorate

  Cukurova University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü/Eski Türk Edebiyatı Anabilimdalı, Turkey

 • 1998 - 2001 Postgraduate

  Cukurova University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü/Eski Türk Edebiyatı Anabilimdalı, Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Fatih Eğitim Fakültesi , Türk Dili Ve Edebiyatı Eğitimi, Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  Eski Türk Edebiyatında Manzum Sergüzeşt-nâmeler

  Cukurova University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

 • 2001 Postgraduate

  Fasîhî Divanı (İnceleme-Metin)

  Cukurova University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English