Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Sustainability on Firm Performance: Evidence From Borsa Istanbul

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.15, ss.81-94, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Sürdürülebilirliğin Firma Performansına Etkisi: Borsa İstanbul'da Bir Araştırma

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, cilt.15, ss.81-94, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hisse Senedi Getirilerinde Değer Primi Etkisi

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.26, ss.189-204, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Borsa İstanbul'da Değer Priminin Varlığı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.13, ss.305-320, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yabancı Bankaların KOBİ Kredilerine Etkileri:Türkiye için Bir İnceleme

Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, cilt.8, ss.50-65, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Davranışsal Finans Etkin Piyasalara Karşı: Aşırı Tepki Hipotezinin İMKB?de Araştırılması

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.20, ss.10-25, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İMKB?de Sektörel Açıdan Döviz Kuru Duyarlılığının İncelenmesi

Ç.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.19, ss.56-78, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Multi-Beta Capital Asset Pricing Model and an Application in Turkey

ISE REVIEW, cilt.6, ss.1-13, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sigorta Şirketlerinde Denetim ve Ödeme Gücünün Belirlenmesi Uygulamaları; Türkiye İçin Optimum Çözümler

Reasürör Dergisi - Milli Reasürans T.A.Ş.,, ss.23-51, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşletmeler Açısından Kıdem Tazminatı: Finansman ve Muhasebe Yönünün İncelenmesi

IKTISAT ISLETME VE FINANS, cilt.7, ss.53-58, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Borsa İstanbul'da Değer Priminin Varlığı

1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2016, ss.330-338

Garantisiz Faiz Oranı Paritesi: Türkiye Uygulaması

ERC- METU International Conference in Economics, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Eylül 2000, ss.206

Kitap & Kitap Bölümleri

Portföy Yönetimi

Karahan Kitabevi, Adana, 2018

Gaziantep için Uygun Yatırım Alanları

.?Gaziantep için Uygun Yatırım Alanları?, Gaziantep Ticaret Odası, Yayın No:2001/1, pp.186-264., G:T.S.O., Editör, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep, ss.186-264, 2001

Yüksek Oranlı Enflasyondan Düşük Oranlı Enflasyona Geçiş Sürecinin Bankalara Etkisi ve Bu Etkilenmeyi Olumluya Çevirebilmek İçin Alınması Gereken Önlemler

Düşük Enflasyona Geçiş Sürecinde Türk Bankacılık Sektörü, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Editör, İktisadi Araştırmalar Vakfı, İstanbul, ss.193-252, 2000