Education Information

Education Information

  • 1987 - 1992 Doctorate

    Cukurova University, Sbe, İşletme, Turkey

Dissertations

  • 1992 Doctorate

    ENFLASYON VE HİSSE SENEDİ GETİRİLRTİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER: İMKB'DE BİR UYGULAMA

    Cukurova University, Sbe, İşletme

Foreign Languages

  • C1 Advanced English