Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

"Osmaniye Kenti Nazım İmar Planları"

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.303-318, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

"Osmaniye Kentinde Yeşil Alanlar ve Kent Nazım İmar Planlarında Yeşil Alanlar"

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.287-302, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Osmaniye Kentinde Yeşil alanlar ve Nazım İmar Planlarında Yeşil Alanlar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.20, ss.287-302, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tansiyometrenin Bir parçası Olan Gözenekli Seramik Kap Yapımı ve Özelliklerinin Saptanması

Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.72, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Structural Characteristics of Dairy Barn in Terms of Work Safety Aplications

10th International Animal Science Conferance, 25 - 27 Eylül 2018, cilt.1, ss.56-62

The Work Safety Applications in Dairy Cattle Farms

4th International conference and Industrial Exhibition on Dairy Science Park (DSP), Konya, Türkiye, 1 - 05 Kasım 2017, cilt.1, ss.211

Risk FactorsforAnimalRelatedInjuryAmongLivestock Farmers

International Conference on Agriculture, Forest, FoodSciences and Technologies (ICAFOF 2017), Nevşehir, Türkiye, 15 Mayıs - 17 Temmuz 2017, cilt.1, ss.111

The effect of Work Safety Animal Welfare Criteria on Profitability in Dairy Farms

17th Asian Australian Association of Animal Production Societes, Animal Science Congress(AAAP), Fukuoka, Japonya, 22 - 25 Ağustos 2016, cilt.1, ss.1604-1608

Diğer Yayınlar