Education Information

Education Information

 • 1988 - 1991 Doctorate

  Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Toprak, Turkey

Dissertations

 • 1999 Doctorate

  Değişik Form ve Dozlarda Uygulanan Azotun Ispanak Bitkisinde Nitrat Birikimine Etkisi. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı (Doktora tezi).

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ziraat Fakültesi Toprak

 • 1992 Postgraduate

  Tansiyometrenin Bir Parçası Olan Gözenekli Seramik Kap Yapımı ve Özelliklerinin Saptanmas

  Cukurova University, Fen Bilmleri Enstitüsü, Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü

Certificates, Courses and Trainings

 • 2012iş sağlığı ve güvenliği C sınıfı uzmanlık eğitimi

  Occupational Health and Safety , İris akademi