Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

PROGNOSIS TREND OF GRADE 2 ENDOMETRIOID ENDOMETRIAL CARCINOMA: TOWARD GRADE 1 OR 3?

INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL CANCER, cilt.29, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

THE IMPACT OF MORBID OBESITY ON OVERALL SURVIVAL OF THE ENDOMETRIAL CANCER

INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL CANCER, cilt.29, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

LAPAROSCOPY SHOULD BE THE PREFERABLE ROUTE IN THE MORBIDLY OBESE ENDOMETRIAL CANCER

INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL CANCER, cilt.29, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The role of neopterin and anti-Mullerian hormone in unexplained recurrent pregnancy loss - a case-control study

JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY, cilt.39, ss.996-999, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

CLINIC-PATHOLOGICAL FEATURES OF MIXED ENDOMETRIAL CARCINOMA; EVALUATION OF 29 PATIENTS IN A SINGLE TERTIARY CENTER.

ESGO 2020 Virtual Conference: A decade of advances in gynaecological cancer care, Cepenhagn, Danimarka, 14 - 16 Aralık 2020, cilt.30, ss.217

Prognostic impact of tumor localization in the uterus confined endometrioid endometrial cancer

Online 2. Obstetrik ve Jinekoloji Tartışmalı Konular Kongresi, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2020

Morbid obezitenin endometriyal kanserin genel sağkalımıüzerindeki etkisi

15. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi, Türkiye, 1 - 04 Mart 2020

Endometrium kanserinde laparoskopik paraaortik lenfadenektomi.

3. Minimal Invaziv Jinekolojik Cerrahi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 22 Şubat 2020

İleri evre over kanserinde rezektabilitenin belirlenmesinde VATS ve laparoskopinin rolü

3. MİNİMAL İNVAZİV JİNEKOLOJİK CERRAHİ KONGRESİ, Türkiye, 19 - 22 Şubat 2020

Laparoscopy should be the preferable route in the morbidly obese endometrial cancer.

. Obstetrik ve Jinekoloji Zirvesi “Tartısmalı Konular”, Antalya., Türkiye, 2 - 06 Ekim 2019

MORBİD OBEZ ENDOMETRİUM KANSERLİ HASTALARDA LENFADENEKTOMİNİN YERİ

ISTANBUL UNIVERSITY ISTANBUL FACULTY OF MEDICINE 5TH ANNUAL GYNECOLOGIC ONCOLOGY MEETING, Türkiye, 29 Eylül 2019

2. Trimester Servikal Kısalığın Plasenta Prezentasyon Anomlaisi ile İlişkisi

Batı Akdeniz ve Göller Bölgesi Jinekolojik Onkoloji Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 22 - 23 Haziran 2019

Uterin ve vajinal kaf prolapsusu tedavisinde laparoskopik cerrahi.

2. Minimal İnvaziv Jinekolojik Cerrahi Kongresi, İstanbul, Turkey, Türkiye, 13 - 16 Şubat 2019

Epitel Over Kanserlerinde Bevacizumab Kullanımının Sağkalıma Etkisi

1ST International XVITH National Gynecologic Oncology Congress,Susesi Luxury Hotel, Belek - Antalya/TURKEY, 21 - 25 Kasım 2018

Endometrium Kanserinde Tip 1 ve Tip 2 Ayırımı Hala Geçerli Midir?

TÜRK JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERNEĞİ TOPLANTISI, Türkiye, 06 Ocak 2018

İstmosel ve Yönetimi

I. ÇUKUROVA KADIN DOĞUM GÜNLERI, Türkiye, 24 - 25 Kasım 2017

CLINICAL AND PROGNOSTIC EFFECTS OF OBESITY ON ENDOMETRIAL CANCER

INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL CANCER, 4 - 07 Kasım 2017, cilt.27, ss.218

Kornual gebelikte ardışık doz methotrexate tedavisi sonrası kese aspirasyonu

25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology, 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology, Titanic Deluxe Hotel, Antalya / Turkey, 17 - 21 Mayıs 2017

Case report: surviving twin with trap syndrome.

25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology, 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology, Titanic Deluxe Hotel, Antalya / Turkey, 17 - 21 Mayıs 2017

Sezaryen skar ikiz gebeliklerde ardışık doz metotreksat tedavisi.

25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology, 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology, Titanic Deluxe Hotel, Antalya / Turkey., 17 - 21 Mayıs 2017

Single Port Laparoscopic Hysterectomy

5th SEERSS 1st GynOncoMIS and Robotic Surgery Congress, İstanbul, Turkey, 15 - 18 Aralık 2016

Laparoscopic Approach For Adnexal Masses.

5th SEERSS 1st GynOncoMIS and Robotic Surgery Congress, İstanbul, Turkey, 15 - 18 Aralık 2016

Safra kesesi hastalığı olan fetusların sonuçları

Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 10. Ulusal kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Vitamin D metabolizması.

İnfertil Kadınlarda D Vitamininin Değerlendirilmesi., Atay Yılmaz, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.1-4, 2020

İNSAN PAPİLLOMAVİRUS İNFEKSİYONLARI VENEOPLAZİLERLE İLİŞKİSİ VE HPV AŞILARI

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM, Alanbay İbrahim, Karaşahin Emre, Editör, Modern Tıp Kitabevi, ss.1187-1200, 2020

Endometriozis ve Kanser

Endometrioma , Adenomiyoma ve Fertilitenin Korunması, Çetin Turan, Editör, Türkiye Klinikleri, ss.59-63, 2019

yerleşim yeri bilinmeyen gebelik: tanı ve yönetim problemi

Obstetri ve Jinekolojide Tartışmalı Kavramlar, Ayhan A, Köse F, Sancı M, Editör, Güneş Tıp Kitapevi Yayınları, İstanbul, ss.31-48, 2017

overyan ve adneksiyal hastalıklar

obstetrik ve jinekoloji, Demir SC, Küçükgöz Güleç Ü, Editör, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, ss.435-446, 2015

pelvik organ prolapsusu

Bir bakışta kadın doğum, Demir SC, Küçükgöz Güleç Ü, Editör, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, ss.58-60, 2013