Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

LAPAROSCOPY SHOULD BE THE PREFERABLE ROUTE IN THE MORBIDLY OBESE ENDOMETRIAL CANCER

INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL CANCER, vol.29, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier

The role of neopterin and anti-Mullerian hormone in unexplained recurrent pregnancy loss - a case-control study

JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY, vol.39, no.7, pp.996-999, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

CLINIC-PATHOLOGICAL FEATURES OF MIXED ENDOMETRIAL CARCINOMA; EVALUATION OF 29 PATIENTS IN A SINGLE TERTIARY CENTER.

ESGO 2020 Virtual Conference: A decade of advances in gynaecological cancer care, Cepenhagn, Denmark, 14 - 16 December 2020, vol.30, pp.217

Prognostic impact of tumor localization in the uterus confined endometrioid endometrial cancer

Online 2. Obstetrik ve Jinekoloji Tartışmalı Konular Kongresi, Turkey, 21 - 24 September 2020

Morbid obezitenin endometriyal kanserin genel sağkalımıüzerindeki etkisi

15. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi, Turkey, 1 - 04 March 2020

Endometrium kanserinde laparoskopik paraaortik lenfadenektomi.

3. Minimal Invaziv Jinekolojik Cerrahi Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 22 February 2020

İleri evre over kanserinde rezektabilitenin belirlenmesinde VATS ve laparoskopinin rolü

3. MİNİMAL İNVAZİV JİNEKOLOJİK CERRAHİ KONGRESİ, Turkey, 19 - 22 February 2020

Laparoscopy should be the preferable route in the morbidly obese endometrial cancer.

. Obstetrik ve Jinekoloji Zirvesi “Tartısmalı Konular”, Antalya., Turkey, 2 - 06 October 2019

MORBİD OBEZ ENDOMETRİUM KANSERLİ HASTALARDA LENFADENEKTOMİNİN YERİ

ISTANBUL UNIVERSITY ISTANBUL FACULTY OF MEDICINE 5TH ANNUAL GYNECOLOGIC ONCOLOGY MEETING, Turkey, 29 September 2019

2. Trimester Servikal Kısalığın Plasenta Prezentasyon Anomlaisi ile İlişkisi

Batı Akdeniz ve Göller Bölgesi Jinekolojik Onkoloji Sempozyumu, Isparta, Turkey, 22 - 23 June 2019

Uterin ve vajinal kaf prolapsusu tedavisinde laparoskopik cerrahi.

2. Minimal İnvaziv Jinekolojik Cerrahi Kongresi, İstanbul, Turkey, Turkey, 13 - 16 February 2019

Epitel Over Kanserlerinde Bevacizumab Kullanımının Sağkalıma Etkisi

1ST International XVITH National Gynecologic Oncology Congress,Susesi Luxury Hotel, Belek - Antalya/TURKEY, 21 - 25 November 2018

Endometrium Kanserinde Tip 1 ve Tip 2 Ayırımı Hala Geçerli Midir?

TÜRK JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERNEĞİ TOPLANTISI, Turkey, 06 January 2018

İstmosel ve Yönetimi

I. ÇUKUROVA KADIN DOĞUM GÜNLERI, Turkey, 24 - 25 November 2017

CLINICAL AND PROGNOSTIC EFFECTS OF OBESITY ON ENDOMETRIAL CANCER

INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL CANCER, 4 - 07 November 2017, vol.27, pp.218

Kornual gebelikte ardışık doz methotrexate tedavisi sonrası kese aspirasyonu

25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology, 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology, Titanic Deluxe Hotel, Antalya / Turkey, 17 - 21 May 2017

Case report: surviving twin with trap syndrome.

25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology, 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology, Titanic Deluxe Hotel, Antalya / Turkey, 17 - 21 May 2017

Sezaryen skar ikiz gebeliklerde ardışık doz metotreksat tedavisi.

25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology, 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology, Titanic Deluxe Hotel, Antalya / Turkey., 17 - 21 May 2017

Single Port Laparoscopic Hysterectomy

5th SEERSS 1st GynOncoMIS and Robotic Surgery Congress, İstanbul, Turkey, 15 - 18 December 2016

Laparoscopic Approach For Adnexal Masses.

5th SEERSS 1st GynOncoMIS and Robotic Surgery Congress, İstanbul, Turkey, 15 - 18 December 2016

Safra kesesi hastalığı olan fetusların sonuçları

Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 10. Ulusal kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 30 October 2016

The role of endometrial thickness on characteristics and adequacy of endometrial sampling procedure.

22nd World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG), Copenhagen Denmark, 9 - 12 September 2012

Books & Book Chapters

Vitamin D metabolizması.

in: İnfertil Kadınlarda D Vitamininin Değerlendirilmesi., Atay Yılmaz, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.1-4, 2020

İNSAN PAPİLLOMAVİRUS İNFEKSİYONLARI VENEOPLAZİLERLE İLİŞKİSİ VE HPV AŞILARI

in: KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM, Alanbay İbrahim, Karaşahin Emre, Editor, Modern Tıp Kitabevi, pp.1187-1200, 2020

Endometriozis ve Kanser

in: Endometrioma , Adenomiyoma ve Fertilitenin Korunması, Çetin Turan, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.59-63, 2019

yerleşim yeri bilinmeyen gebelik: tanı ve yönetim problemi

in: Obstetri ve Jinekolojide Tartışmalı Kavramlar, Ayhan A, Köse F, Sancı M, Editor, Güneş Tıp Kitapevi Yayınları, İstanbul, pp.31-48, 2017

overyan ve adneksiyal hastalıklar

in: obstetrik ve jinekoloji, Demir SC, Küçükgöz Güleç Ü, Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, pp.435-446, 2015

pelvik organ prolapsusu

in: Bir bakışta kadın doğum, Demir SC, Küçükgöz Güleç Ü, Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, pp.58-60, 2013