Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Vajinal Agenezi

Türkiye Klinikleri Plastik Cerrahi , vol.5, no.3, pp.35-38, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Management of adnexal masses in pregnancy

Karadeniz Jinekoloji ve Obstetrik Online Kongresi, 09 December 2021

Surveillanc algorithms in gynecologic malignancies: Evidence based data, Ovarian Cancer.

2. Uluslararası ve 17. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 18 November 2021 Sustainable Development

Laparoscopic radical hysterectomy and total vaginectomy.

2nd International and 17th National Gynecologic Oncology Congress 18-21 Kasım 2021 / November 18-21, 2021 | CVK Park Bosphorus Hotel, İstanbul., 18 November 2021

Survival outcomes of women with grade 3 endometrioid endometrial cancer: the impact of adjuvant treatment strategies

2nd International and 17th National Gynecologic Oncology Congress 18-21 Kasım 2021 / November 18-21, 2021 | CVK Park Bosphorus Hotel, İstanbul., 18 - 21 November 2021 Sustainable Development

Cytology and HPV testing in cervical cancer screening; factors determining persistence and clearance

2nd International and 17th National Gynecologic Oncology Congress 18-21 Kasım 2021 / November 18-21, 2021 | CVK Park Bosphorus Hotel, İstanbul., 18 November 2021 Sustainable Development

Servikal Preinvazif Lezyonların Yönetimi,

Çukurova Kadın Doğum Günleri, 9-10 Ekim 2021. (Ulusal), 09 October 2021

Jinekolojik Onkolojide Ekstraperitoneal Paraaortik Lenfadenektomi Endikasyonları.

Jinekolojik Onkolojide Laparoskopik Ekstraperitoneal Paraaortik Lenfadenektomi Online Kurs Toplantısı. 30 Haziran 2021. (Ulusal), 30 June 2021

CLINIC-PATHOLOGICAL FEATURES OF MIXED ENDOMETRIAL CARCINOMA; EVALUATION OF 29 PATIENTS IN A SINGLE TERTIARY CENTER.

ESGO 2020 Virtual Conference: A decade of advances in gynaecological cancer care, Cepenhagn, Denmark, 14 - 16 December 2020, vol.30, pp.217 identifier

Prognostic impact of tumor localization in the uterus confined endometrioid endometrial cancer

Online 2. Obstetrik ve Jinekoloji Tartışmalı Konular Kongresi, Turkey, 21 - 24 September 2020 Sustainable Development

Morbid obezitenin endometriyal kanserin genel sağkalımıüzerindeki etkisi

15. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi, Turkey, 1 - 04 March 2020 Sustainable Development

Endometrium kanserinde laparoskopik paraaortik lenfadenektomi.

3. Minimal Invaziv Jinekolojik Cerrahi Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 22 February 2020 Sustainable Development

İleri evre over kanserinde rezektabilitenin belirlenmesinde VATS ve laparoskopinin rolü

3. MİNİMAL İNVAZİV JİNEKOLOJİK CERRAHİ KONGRESİ, Turkey, 19 - 22 February 2020 Sustainable Development

Laparoscopy should be the preferable route in the morbidly obese endometrial cancer.

. Obstetrik ve Jinekoloji Zirvesi “Tartısmalı Konular”, Antalya., Turkey, 2 - 06 October 2019 Sustainable Development

MORBİD OBEZ ENDOMETRİUM KANSERLİ HASTALARDA LENFADENEKTOMİNİN YERİ

ISTANBUL UNIVERSITY ISTANBUL FACULTY OF MEDICINE 5TH ANNUAL GYNECOLOGIC ONCOLOGY MEETING, Turkey, 29 September 2019 Sustainable Development

2. Trimester Servikal Kısalığın Plasenta Prezentasyon Anomlaisi ile İlişkisi

Batı Akdeniz ve Göller Bölgesi Jinekolojik Onkoloji Sempozyumu, Isparta, Turkey, 22 - 23 June 2019

Uterin ve vajinal kaf prolapsusu tedavisinde laparoskopik cerrahi.

2. Minimal İnvaziv Jinekolojik Cerrahi Kongresi, İstanbul, Turkey, Turkey, 13 - 16 February 2019

Epitel Over Kanserlerinde Bevacizumab Kullanımının Sağkalıma Etkisi

1ST International XVITH National Gynecologic Oncology Congress,Susesi Luxury Hotel, Belek - Antalya/TURKEY, 21 - 25 November 2018 Sustainable Development

Endometrium Kanserinde Tip 1 ve Tip 2 Ayırımı Hala Geçerli Midir?

TÜRK JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERNEĞİ TOPLANTISI, Turkey, 06 January 2018 Sustainable Development

İstmosel ve Yönetimi

I. ÇUKUROVA KADIN DOĞUM GÜNLERI, Turkey, 24 - 25 November 2017

Kornual gebelikte ardışık doz methotrexate tedavisi sonrası kese aspirasyonu

25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology, 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology, Titanic Deluxe Hotel, Antalya / Turkey, 17 - 21 May 2017

Sezaryen skar ikiz gebeliklerde ardışık doz metotreksat tedavisi.

25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology, 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology, Titanic Deluxe Hotel, Antalya / Turkey., 17 - 21 May 2017

Case report: surviving twin with trap syndrome.

25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology, 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology, Titanic Deluxe Hotel, Antalya / Turkey, 17 - 21 May 2017

Laparoscopic Approach For Adnexal Masses.

5th SEERSS 1st GynOncoMIS and Robotic Surgery Congress, İstanbul, Turkey, 15 - 18 December 2016

Single Port Laparoscopic Hysterectomy

5th SEERSS 1st GynOncoMIS and Robotic Surgery Congress, İstanbul, Turkey, 15 - 18 December 2016

Ekojenik böbrekli fetusların sonuçları

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği X. Ulusal Kongresi. Ekim 2016 – İstanbul., İstanbul, Turkey, 27 - 30 October 2016

Safra kesesi hastalığı olan fetusların sonuçları

Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 10. Ulusal kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 30 October 2016

Heterotopic Cesarean Scar Pregnancy Following İn Vitro Fertilization

11. Uluslararası Türk- Alman Jinekoloji Kongresi, 192op, Antalya 11-15 Mayıs 2016, Antalya, Turkey, 11 - 15 May 2016

Books & Book Chapters

Endometriyum kanserinde adjuvan kemoterapide güncel durum.

in: Jinekolojik Onkolojide Tartışmalı Konular., Muzaffer Sancı, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.110-117, 2021

Servikal preinvaziv lezyonlar: Anormal histoloji yönetimi

in: Jinekolojide Preinvaziv Lezyonların Tanı ve Yönetimi: Vulva, Serviks, Endometriyum ve Over, Fuat Demirkıran, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.55-62, 2021

Vitamin D metabolizması.

in: İnfertil Kadınlarda D Vitamininin Değerlendirilmesi., Atay Yılmaz, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.1-4, 2020

İNSAN PAPİLLOMAVİRUS İNFEKSİYONLARI VENEOPLAZİLERLE İLİŞKİSİ VE HPV AŞILARI

in: KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM, Alanbay İbrahim, Karaşahin Emre, Editor, Modern Tıp Kitabevi, pp.1187-1200, 2020

Endometriozis ve Kanser

in: Endometrioma , Adenomiyoma ve Fertilitenin Korunması, Çetin Turan, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.59-63, 2019

yerleşim yeri bilinmeyen gebelik: tanı ve yönetim problemi

in: Obstetri ve Jinekolojide Tartışmalı Kavramlar, Ayhan A, Köse F, Sancı M, Editor, Güneş Tıp Kitapevi Yayınları, İstanbul, pp.31-48, 2017

overyan ve adneksiyal hastalıklar

in: obstetrik ve jinekoloji, Demir SC, Küçükgöz Güleç Ü, Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, pp.435-446, 2015

pelvik organ prolapsusu

in: Bir bakışta kadın doğum, Demir SC, Küçükgöz Güleç Ü, Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, pp.58-60, 2013

Metrics

Publication

120

Citation (WoS)

89

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

119

H-Index (Scopus)

6

Project

2

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals