Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İnternetin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Aracı Olarak Kullanımı: Tüketici Örgütlerinin Web Sayfaları Üzerine Bir Araştırma

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.-, no.11, pp.71-120, 2009 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

VIRAL ADVERTISEMENT VIDEOS WHICH ARE EFECTIVE TOLS OF DIGITAL ADVERTISING AND THEIR ETHICAL DIMENSION

ISPEC 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, Ankara, Turkey, 13 - 15 November 2020, pp.83-84

HOSPITALS AS CONSUMPTION PLACES: A COMPARATIVE RESEARCH ON PRIVATE AND PUBLIC HOSPITAL IN ADANA

ISPEC 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, 13 - 15 November 2020, pp.85-120

Toplumsal Cinsiyetin Gazetelerde Yayınlanan Sağlık Haberlerindeki Yansıması

I. ULUSLARARASI İLETİŞİM BİLİMİ VE MEDYA ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Kocaeli, Turkey, 12 - 15 May 2014, vol.1, pp.627-645

Sağlık Haberleri Çerçevesinde Oluşturulan Sağlıklı Olma Kültürünün Tüketim Nesnesine Dönüşümü

I. ULUSLARARASI MEDYA ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 20 - 22 November 2013, vol.-, pp.501-510

Kar Amaçsız Kuruluşlarda Halkla İlişkiler ve Tanıtımın İşlevi: Tüketici Örgütleri Üzerine Bir Araştırma

ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER SEMPOZYUMU, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 15 - 17 April 2009, vol.2, pp.387-404

Books & Book Chapters