Dr.Öğr.Üyesi

GÜLNUR KAPLAN ESEN


İletişim Fakültesi

İletişim Bilimleri

Toplum ve İletişim

Eğitim Bilgileri

1998 - 2007

1998 - 2007

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişikiler Ve Tanıtım Bölümü/Halkla İlişkiler Ve Tanıtıma.B.D., Türkiye

1994 - 1997

1994 - 1997

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişikiler Ve Tanıtım Bölümü/Halkla İlişkiler A.B.D., Türkiye

1988 - 1993

1988 - 1993

Lisans

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

Yaptığı Tezler

2007

2007

Doktora

Tüketici Örgütleri Olgusu Türkiye?de Ürün-Hizmet-Tüketici İlişkisi BağlamındakiGörünümleri

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Fakültesi Bölümü

1997

1997

Yüksek Lisans

Tüketici Sorunlarında Kalite Konusunun Halkla İlişkiler Yönünden Değerlendirilmes

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişikiler Ve Tanıtım Bölümü/Halkla İlişkiler A.B.D.

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

Almanca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2018

2018

Medya Okuryazarlığı Öğretimi

Mesleki Eğitim

Çukurova Üniversitesi-Amerikan Konsolosluğu

2018

2018

2. Kurumsal Eğitim Çalıştayı (Akreditasyon Eğitimi)

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi-İLAD (İletişim Araştırmaları Derneği)

2017

2017

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Çukurova Üniversitesi

2013

2013

NVİVO ÇALIŞTAYI

Bilişim

ANI YAYINCILIK

2011

2011

Eğiticilerin Eğitim Semineri

Mesleki Eğitim

Mersin Üniversitesi

1992

1992

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ KURSU

Diğer

İSTANBUL ŞAMPİYON EĞİTİM KURUMLARI

1991

1991

DAKTİLOGRAFLIK KURSU

Diğer

İSTANBUL ŞAMPİYON EĞİTİM KURUMLARI

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Kitle İletişimi ve Araçları, Halkla İlişkiler, Reklamcılık ve Tanıtım, Medya ve İletişim Sistemleri

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2009

2009

İnternetin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Aracı Olarak Kullanımı: Tüketici Örgütlerinin Web Sayfaları Üzerine Bir Araştırma

KAPLAN ESEN G.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.-, ss.71-120, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

DİJİTAL REKLAMCILIĞIN ETKİLİ BİR ARACI OLAN VİRAL REKLAM VİDEOLARI VE ETİK BOYUTU

Kaplan Esen G.

ISPEC 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2020, ss.83-84

2020

2020

TÜKETİM MEKÂNI OLARAK HASTANELER: ADANA İLİNDE ÖZEL VE KAMU HASTANESİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

Kaplan Esen G. , Mert Ebeş M. P.

ISPEC 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, 13 - 15 Kasım 2020, ss.85-120

2014

2014

Toplumsal Cinsiyetin Gazetelerde Yayınlanan Sağlık Haberlerindeki Yansıması

Kaplan Esen G.

I. ULUSLARARASI İLETİŞİM BİLİMİ VE MEDYA ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Kocaeli, Türkiye, 12 - 15 Mayıs 2014, cilt.1, ss.627-645

2013

2013

Sağlık Haberleri Çerçevesinde Oluşturulan Sağlıklı Olma Kültürünün Tüketim Nesnesine Dönüşümü

KAPLAN ESEN G.

I. ULUSLARARASI MEDYA ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Kasım 2013, cilt.-, ss.501-510

2009

2009

Kar Amaçsız Kuruluşlarda Halkla İlişkiler ve Tanıtımın İşlevi: Tüketici Örgütleri Üzerine Bir Araştırma

KAPLAN ESEN G.

ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER SEMPOZYUMU, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 15 - 17 Nisan 2009, cilt.2, ss.387-404

Kitap & Kitap Bölümleri

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2004 - Devam Ediyor

2004 - Devam Ediyor

TÜKETİCİYİ KORUMA DERNEĞİ

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Nisan 2012

Nisan 2012

JOURNAL OF YAŞAR UNIVERSITY

Hakemli Bilimsel DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2011

2011

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İLETİŞİM ÇALIŞTAYI

Katılımcı

ANKARA-Türkiye

Jüri Üyelikleri

Ocak-2020

Ocak 2020

Akademik Personel Sınavı

Akademik Personel Sınavı - Adana Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Ege Üniversitesi

Nisan-2019

Nisan 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Ege Üniversitesi