Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Straw Bedding Usage in Loose Housing Systems on Behavior and Milk Production of Holstein Dairy Cows

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.8, sa.9, ss.1824-1828, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Siyah Alacalarda Mevsim, Laktasyon Sayısı ve Tip Puanının Somatik Hücre Sayısına Etkisi

Turkish Journal of Agriculture, cilt.8, sa.9, ss.2017-2020, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Dış Yapı Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi

Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, cilt.34, sa.1, ss.17-26, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Laktasyon Eğrisinin Tahminde Kullanılan Üç Farklı Modelin Karşılaştırılması

TÜRK TARIM - GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, cilt.7, sa.3, ss.487-489, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Buzağılarda Grup Barındırmanın Davranış, Performans ve Sağlık Üzerine Etkisi

Çukurova Tarım Gıda Bilimleri Dergisi, cilt.33, sa.1, ss.97-104, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Futuristic Applications for Profitable Beef Production Systems.

Journal of Environmental Science and Engineering A, cilt.2017, sa.1, ss.625-634, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

New Technology Usage for Sustaniable Dairy Cow Reproductive Perfomances

Journal of Environmental Sience and engineering B, cilt.2017, sa.1, ss.370-379, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Türkiye?de Sığır Besiciliği İşletmelerinde Karlı ve Sürdürülebilir Üretim için Teknolojik Uygulamalar

Çukurova Tarım Bilimleri Gergisi, cilt.32, sa.1, ss.29-34, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sığır Yetiştiriciliğinde Serinletme Sistemleri Kurulumu

Hasad Dergisi, sa.291, ss.42-46, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study on the Effect of Two Different Housing System on Performances of Holstein Calves

Pakistan Journal of Biological Sciences, sa.8, ss.1439-1442, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Different Calf Hutch Types on Black and White Calf Performances.

Pakistan Journal of Biological Sciences, cilt.7, sa.3, ss.389-392, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Lactation Performances of Different Heifer Raising Programs

INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE, Kastamonu, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018, ss.456

The Colostrum Quality of Primiparous and Multiparous Holstein Cow ? 26-29 April 2018, KASTAMONU

International Congress on Engineering and Life Sciences, Kastamonu, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018, cilt.1, sa.1, ss.188-198

The Colostrum Quality of Primiparous and Multiparous Holstein Cow

INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE, Kastamonu, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018, ss.457

Automation Systems for Cattle Fattening Enterprises

INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE, Kastamonu, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018, ss.799

Holstein İneklerde Laktasyon Eğrisinin Wood Modeli İle Tahmin Edilmesi

İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi, Sivas, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.179-180

Holstein İneklerde Laktasyon Eğrisinin Wood Modeli ile Tahmin Edilmesi

İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi 26-28 Ekim 2017, Sivas, Türkiye, 26 Ekim - 28 Kasım 2017, ss.179-180

Holsthein İneklerde Laktasyon Eğrisinin Wood Modeli ile Tahmin Edilmesi

İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi 26-28 Ekim 2017, Sivas, Türkiye, 26 Ekim - 28 Kasım 2017, ss.179-180

Animal Welfare Criteria for Dairy Cow Barn Design

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.127

Çukurova Bölgesi Süt Sığırcılığı ve Kaliteli Süt Üretimi

1. Tarım Kurultayı, Adana, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2006, sa.1, ss.164-174